Bestemmingsplan Waterpark Follega (02-06-2014)

Het plangebied ligt in het dorp Follega tussen de Straatweg (N354) en de A6. Het plan wordt op een stuk boerengrond achter de boerderij aan de Straatweg 52 uitgevoerd. Een deel van deze grond wordt gebruikt als minicamping.

Laatste wijziging

April 2014

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Het bedrijf Duijvestijn Holding Epe BV wil de minicamping achter de boerderij aan de Straatweg 32 in Follega veranderen. Duijvestijn heeft in de laatste jaren met de gemeente Lemsterland gesproken over zijn plan. Wat daarbij besproken is staat in dit bestemmingsplan 'Waterpark Follega'. De minicamping die er nu is ('kamperen bij de boer') wordt luxer. Er komen ook woonboten: 'ark in de natuur'. Het plan is besproken met de provincie en het waterschap. Daardoor is het ontwerp aangepast. Ook heeft Duijvestein het plan twee keer met het dorp besproken. De gemeenteraad wil meewerken met het plan.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Waterpark Follega inzien op ruimtelijkeplannen.nl.