Bestemmingsplan Wijckel (24-07-2013)

Gebied bestemmingsplan Wijckel

Het plangebied Wijckel ligt ten zuiden van de Sleattemer Mar is gelegen tussen Sloten en Balk.

Laatste wijziging

juni 2013

Status

vastgesteld

Wijzigingen

Met de herziening van dit bestemmingsplan wordt voldaan aan het uitgangspunt van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) dat eenmaal vastgestelde bestemmingsplannen na een periode van tien jaar dienen te worden herzien. Het gaat hierbij om een conserverend bestemmingsplan.

Inzien

U kunt het geactualiseerde bestemmingsplan Wijckel inzien op ruimtelijkeplannen.nl.