Omgevingsvergunning Goingarijp - It String 61 te Goingarijp (12-11-2015)

Het perceel, waar deze ruimtelijke onderbouwing betrekking op heeft, ligt in de gemeente de Friese Meren in het dorp Goingarijp. Het dorp ligt centraal in het Friese Meren gebied, nabij het Snitser Mar, Sâltpoel en de Terkaplester Puollen. Het bouwplan ligt direct aan het water van de Lijkvaart aan de westzijde van het dorp. De ligging en begrenzing van het plangebied is weergegeven op naastgelegen afbeelding.

Laatste wijziging

November 2015

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Ten behoeve van de bouw van een nieuwe woning op It String 61 te Goingarijp is een omgevingsvergunning aangevraagd. Deze omgevingsvergunning heeft betrekking de bouw van een nieuwe woning op het perceel It string 61. De ontwikkeling is niet mogelijk op basis van het geldende bestemmingsplan. Op het perceel bevindt zich nu een recreatiewoning van één bouwlaag met een kap. De nieuwe woning is gedeeltelijk buiten het bouwvlak gelegen. Dit betreft een overschrijding van iets meer dan 67 m2.

Inzien

U kunt de geweigerde omgevingsvergunning It String 61 te Goingarijp inzien op ruimtelijkeplannen.nl, op het gemeentehuis te Joure en het servicekantoor te Lemmer en Balk.

Raadsbesluit

Relevante raadsstukken van 30 september 2015 en bijbehorende geluidsopname zijn te raadplegen via:

http://player.companywebcast.com/defryskemarren/20150930_1/nl/player agendapunt 5 en bestand geluidsopname vanaf 1:28:37 met de duur van 36:53 minuten.

Te downloaden: