Voorbereidingsbesluit Broek Zuid (02-11-2017)

Op 28 september 2016 heeft de gemeenteraad voor het plangebied Broek Zuid een voorbereidingsbesluit genomen. Omdat een voorbereidingsbesluit één jaar geldig is en er nog geen vastgesteld bestemmingsplan ter inzage ligt, heeft de gemeenteraad opnieuw een voorbereidingsbesluit genomen voor de locatie Broek Zuid.

Het voorbereidingsbesluit treedt de dag na bekendmaking in werking en geldt voor de periode van één jaar. Het voorbereidingsbesluit ligt tot zes weken na publicatie ter inzage.

Laatste wijziging

Oktober 2017

Status

Vastgesteld

Beknopte inhoud

Momenteel zijn voorbereidingen gaande om ten westen van Joure de nieuwe woonwijk Broek Zuid te ontwikkelen. Hiervoor is een nieuw bestemmingsplan in voorbereiding om de woonwijk planologisch te regelen. Ter voorbereiding op het nieuwe bestemmingsplan is het van belang om opnieuw een voorbereidingsbesluit voor het betrokken plangebied te nemen. Dit om ongewenste ontwikkelingen ter plaatse te voorkomen.

Inzien

Het voorbereidingsbesluit met voorstel en verbeelding kunt u inzien bij:

  • de centrale balie van het  gemeentehuis Herema State 1 te Joure
  • het servicepunt te Balk (Dubbelstraat 1)
  • het servicepunt te Lemmer (Vissersburen 88).

U kunt het geactualiseerde voorbereidingsbesluit Broek Zuid ook inzien op ruimtelijkeplannen.nl.