Binnen en buiten sporten

Sporten is  beperkt mogelijk

  • Voor iedereen vanaf 18 jaar geldt dat sporten alleen mag op 1,5 meter afstand. Sporten mag individueel of in teamverband met niet meer dan 4 personen. Wedstrijden zijn niet toegestaan.

Uitgezonderd zijn:

  • Topsporters met status in aangewezen locaties (zoals Papendal).
  • Voetballers (inclusief overig personeel in “bubbel”) van de Eredivisie en Eerste divisie.
  • Voor kinderen tot 18 jaar (sporten in teamverband en wedstrijden onderling met teams van eigen club toegestaan).
  • Sportkantines, douches en kleedkamers zijn gesloten.
  • Geen publiek bij sport.

Overzicht van landelijke maatregelen

De landelijke richtlijnen over sport en bewegen kunt u in een handig overzicht nalezen op de website van de Rijksoverheid en de website van NOC*NSF. Beide websites worden regelmatig bijgewerkt.

Noodverordening

De noodverordening die is vastgesteld door de Veiligheidsregio Fryslân geldt voor alle Friese gemeenten en geeft duiding aan de landelijke maatregelen. Hierin vindt u een overzicht van de algemene bepalingen, maatregelen en een toelichting daarop.

Op de website van de Veiligheidsregio Fryslân staat de meest actuele versie.

Inzet buurtwerkers sport en sportbedrijf

De buurtwerkers sport van De Kear en de medewerkers van ons sportbedrijf (Swimfun & Sportfun), kunnen de verenigingen en andere sport- en beweegaanbieders ondersteunen bij het aanbieden van activiteiten. Ook organiseren zij samen met de sport- en beweegaanbieders activiteiten voor jeugd en andere inwoners die geen lid zijn van een sportvereniging. De verenigingen kunnen zich dan blijven richten op hun bestaande leden. Doel is om samen ervoor te zorgen dat we iedereen weer kunnen laten sporten en bewegen.

Vragen

Aanvullende vragen over het sporten in onze gemeente kunt u mailen naar sportzaken@defryskemarren.nl.