Brug Wyldehoarne

De fiets- en wandelbrug tussen de wijken Skipsleat en Wyldehoarne in Joure gaan we vervangen. De huidige constructie en gebruikte materialen zorgen voor te hoge onderhoudskosten, zodat de gemeenteraad heeft besloten om de brug te vervangen door een duurzame, onderhoudsvriendelijke variant. Onze gemeente bereidt dit samen met de bewoners van de beide wijken voor. Samen kijken we naar wensen, ideeën en haalbaarheid voor de vorm, het materiaal en de randvoorwaarden voor de nieuwe brug.