Centrum Balk

Foto Centrum Balk

Samen met Plaatselijk Belang Balk Vooruit maakt de gemeente zich sterk voor een aantrekkelijk centrum van Balk. Met name het gebied rondom het Haskeplein en het Treemterplein verdient daarbij onze aandacht. We willen verdere verpaupering en leegstand in dat gebied voorkomen.

In de visie van PB Balk Vooruit op het centrum van Balk staan drie uitgangspunten centraal:

  • Winkels concentreren in de Van Swinderenstraat.
  • Maatschappelijke functies rondom het Haskeplein.
  • Verbetering van de openbare ruimte.

De komende tijd willen we samen met plaatselijk belang de plannen verder uitwerken. Wij richten ons dan met name op de openbare ruimte. Plaatselijk Belang laat onderzoek doen naar de mogelijkheden om de maatschappelijke functies te bundelen.

Vragen en antwoorden

We hebben een aantal vragen en antwoorden op een rijtje gezet.

Waarom moet de openbare ruimte aangepakt worden?

Door de aanleg van de Verbindingsweg (Bargebekweg) en de betere ontsluiting van Spaans Babcock wordt een groot deel van het zware verkeer uit het centrum geweerd. Het centrum kan zich hierdoor nog beter toeristisch ontwikkelen. Hiervoor is echter ook een impuls nodig voor het openbaar gebied. Zodat het aantrekkelijk is en blijft voor inwoners, ondernemers en bezoekers.

Een aantrekkelijk centrumgebied zal de aantrekkelijkheid van Balk voor nieuwe ondernemers en gebruikers vergroten. Dit zal een grote positieve invloed hebben op de leefbaarheid van Balk

Blijft het Treemterplein een parkeerterrein?

Voorlopig wel, er zal de komende tijd gekeken worden naar de toekomst van de Treemter. Afhankelijk van de toekomstplannen, die nog gemaakt moeten worden, zal de parkeercapaciteit in de directe omgeving gelijk blijven of misschien zelfs toenemen.

Wat gebeurt er met De Treemter?

Dat weten we nog niet. We weten De Treemter ruim 50 jaar oud is en wat gedateerd is. Het verbruikt relatief veel energie en is toe aan groot onderhoud. Er moet binnenkort wel dat er een belangrijke beslissing genomen moet worden over de toekomst van het gebouw. Ook zal De Treemter net als de andere dorpshuizen in de gemeente toe moeten werken naar een zelfstandige exploitatie.

Welke maatschappelijke functies worden er geconcentreerd?

Er komen gesprekken met de beheerders van de Treemter, het Haske , de spelotheek, de bibliotheek en de peuterspeelzaal om te bespreken hoe die de toekomst zien.

Wat gebeurt er met het gemeentehuis?

Dat weten we nog niet. Er is belangstelling om dit te kopen maar die gesprekken lopen nog.

Kan ik reageren op de plannen?

Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte heeft van 29 mei tot 26 juni 2017 ter inzage gelegen. Reageren is niet meer mogelijk.

Logo Streekwurk Mede mogelijk gemaakt door Streekwurk

Streekwurk Zuidwest Fryslân is een initiatief van de gemeenten Súdwest-Fryslȃn & De Fryske Marren, Wetterskip Fryslȃn en provincie Fryslân. Alle partijen werken via de Gebiedsagenda Súdwesthoeke samen aan projecten op het gebied van economie en toerisme, leefbaarheid en voorzieningen, natuur, landschap en water, duurzaamheid en het behoud van de cultuur en cultuurhistorie. We brengen mensen, middelen en mogelijkheden bij elkaar. Met als doel: ervoor zorgen dat de Súdwesthoeke bruisend en toekomstbestendig blijft.

Meer informatie

Is uw vraag niet beantwoord? Dan kunt u contact opnemen met Fiona Carpentier, projectleider namens de gemeente. De komende tijd zullen we hier vragen, antwoorden en andere aanvullende informatie plaatsen.

Archief