Centrum Balk

Foto Centrum Balk

Al een tijdje wordt er flink aan de weg getimmerd in het centrum van Balk. Er is een nieuwe passantenhaven gecreëerd aan de Jachthavendyk, De Lytse Side en de Meerweg zijn opgeknapt en na de zomer starten we met Haskeplein, de Dubbelstraat een deel van de Bogermanstraat. En dat is nog maar het begin. Want de komende jaren zal er op verschillende plekken in het dorp worden verbouwd, gebouwd of gerenoveerd. Aan gebouwen en aan de openbare ruimte.

Blijf op de hoogte

Wilt u op de hoogte worden gehouden van nieuws van de gemeente en de projecten in Balk? Schrijf u dan nu in voor de nieuwsbrief en kies als woonplaats Balk.

Inschrijven

Onderzoek maatschappelijke voorzieningen

Plaatselijk belang Balk Vooruit heeft een onderzoek laten doen naar de toekomst van de maatschappelijke voorzieningen in het dorp.

Het onderzoek is uitgevoerd met twee belangrijke doelstellingen. De voorzieningen sterk maken voor de toekomst en het verbeteren van het centrum van Balk. De scenario’s die in het onderzoek aan bod komen variëren van het opknappen van de bestaande gebouwen tot sloop en nieuwbouw. Er is ook gekeken naar mogelijke samenwerking tussen voorzieningen. Het onderzoek heeft zich gericht op zalencentrum De Treemter, de voormalige bibliotheek, 't Haske, sporthal De Trime en de gymzaal, peuterspeelzaal ‘t Plankje, Speel-o-theek De Speelkeet en basisscholen 't Hazzeleger en St. Ludgerusschool.

Uitwerken meest kansrijke scenarios

Balk Vooruit heeft een peiling gehouden in het dorp. De uitkomst hiervan kunt u lezen op de site van Balk Vooruit. Daarbij kwamen twee scenarios naar boven als voorkeur. Scenario 1b waarbij alles nieuw wordt gebouwd op twee plekken en scenario 3a waarbij de bestaande voorzieningen worden gerenoveerd. Plaatselijk belang heeft het rapport met begeleidende brief op 22 februari 2018 aan de wethouders Frans Veltman en Janny Schouwerwou aangeboden. Plaatselijk belang vraagt hierin om de meest kansrijke scenario’s verder uit te werken, zodat het college en raad uiteindelijk hieruit een keuze kan maken.

Meer informatie

Heeft u vragen over de toekomst van de maatschappelijke voorzieningen? Dan kunt u contact opnemen met Fiona Carpentier, projectleider namens de gemeente.

Renovatie kademuren Luts

De historische Lutskade in Balk is aan renovatie toe. Het metselwerk van de kademuur aan beide zijden is verslechterd en uit onderzoek blijkt dat ook de paalkopppen onder water, die de kademuur ondersteunen, zijn aangetast.

Er is geen acuut verzakkingsgevaar: de constructie van de kademuur is zo dat palen en muur elkaar versterken.  Bovendien houden ankerstangen de muur vast. Maar binnen een paar jaar is zowel voor de palen als voor de muur renovatie en deels vervanging nodig. Het gaat om een lengte van 1100 meter. In juni start een aanvullend onderzoek, waarbij we de ankerstangen verder inspecteren. We kijken naar verschillende renovatiemethodes, om een zorgvuldige keuze te kunnen maken. Uitgangspunten zijn de historische uitstraling van de gemetselde kademuur en behoud van de bomen langs de Luts, daarnaast natuurlijk duurzaamheid en veiligheid. Planning van de renovatie en voorbereiding is 2019-2020.

Mede mogelijk gemaakt door Streekwurk

Logo Streekwurk

Streekwurk Zuidwest Fryslân is een initiatief van de gemeenten Súdwest-Fryslȃn en De Fryske Marren, Wetterskip Fryslȃn en provincie Fryslân. Alle partijen werken via de Gebiedsagenda Súdwesthoeke samen aan projecten op het gebied van economie en toerisme, leefbaarheid en voorzieningen, natuur, landschap en water, duurzaamheid en het behoud van de cultuur en cultuurhistorie. We brengen mensen, middelen en mogelijkheden bij elkaar. Met als doel: ervoor zorgen dat de Súdwesthoeke bruisend en toekomstbestendig blijft.