Centrum Balk

Foto Centrum Balk

Samen met Plaatselijk Belang Balk Vooruit maakt de gemeente zich sterk voor een aantrekkelijk centrum van Balk. Met name het gebied rondom het Haskeplein en het Treemterplein verdient daarbij onze aandacht. We willen verdere verpaupering en leegstand in dat gebied voorkomen.

De komende tijd willen we samen met Plaatselijk Belang de plannen verder uitwerken. Wij richten ons dan met name op de openbare ruimte. Plaatselijk Belang laat onderzoek doen naar de mogelijkheden om de maatschappelijke functies te bundelen.

Vragen en antwoorden over het openbaar gebied

We hebben een aantal vragen en antwoorden op een rijtje gezet.

Waarom moet de openbare ruimte aangepakt worden?

Door de aanleg van de Verbindingsweg (Bargebekweg) en de betere ontsluiting van Spaans Babcock wordt een groot deel van het zware verkeer uit het centrum geweerd. Het centrum kan zich hierdoor nog beter toeristisch ontwikkelen. Hiervoor is echter ook een impuls nodig voor het openbaar gebied. Zodat het aantrekkelijk is en blijft voor inwoners, ondernemers en bezoekers.

Een aantrekkelijk centrumgebied zal de aantrekkelijkheid van Balk voor nieuwe ondernemers en gebruikers vergroten. Dit zal een grote positieve invloed hebben op de leefbaarheid van Balk

Blijft het Haskeplein en het Treemterplein een parkeerterrein?

Het Haskeplein blijft beschikbaar voor parkeren. Wat er met het Treemterplein precies gaat gebeuren is afhankelijk van de toekomstplannen voor de Treemter die nog niet duidelijk zijn. Afhankelijk van deze plannen, die nog gemaakt moeten worden, zal de parkeercapaciteit in de directe omgeving ongeveer gelijk blijven

Hoe zien de plannen voor het Haskeplein, de Dubbelstraat en de Meerweg eruit?

Het voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte heeft van 29 mei tot 26 juni 2017 ter inzage gelegen. Reageren is niet meer mogelijk. Er vindt naar aanleiding van de inspraak nog overleg plaats met een aantal betrokkenen. Daarna zal het definitieve ontwerp door het college worden vastgesteld. 

U kunt het voorlopig ontwerp onderaan de pagina downloaden. Reageren is niet meer mogelijk.

Wat is de planning?

Het definiteve ontwerp wordt nadat het vastgesteld is technisch uitgewerkt en aanbesteed.

In de herfst kunnen al wat voorbereidende werkzaamheden plaatsvinden. De echte herinrichting zal naar verwachting begin 2018 starten. Via deze pagina, onze nieuwsberichten, onze nieuwsbrief en social media houden we u op de hoogte.

Meer informatie

Is uw vraag niet beantwoord? Dan kunt u contact opnemen met Fiona Carpentier, projectleider namens de gemeente. De komende tijd zullen we hier vragen, antwoorden en andere aanvullende informatie plaatsen.

Logo Streekwurk Mede mogelijk gemaakt door Streekwurk

Streekwurk Zuidwest Fryslân is een initiatief van de gemeenten Súdwest-Fryslȃn & De Fryske Marren, Wetterskip Fryslȃn en provincie Fryslân. Alle partijen werken via de Gebiedsagenda Súdwesthoeke samen aan projecten op het gebied van economie en toerisme, leefbaarheid en voorzieningen, natuur, landschap en water, duurzaamheid en het behoud van de cultuur en cultuurhistorie. We brengen mensen, middelen en mogelijkheden bij elkaar. Met als doel: ervoor zorgen dat de Súdwesthoeke bruisend en toekomstbestendig blijft.