Coronadraaiboek bij evenementen en activiteiten

Evenementen zijn verboden, met uitzondering van:

  • Warenmarkten (de gewone weekmarkten).
  • Beurzen en congressen.
  • Bioscopen, theaters, concertzalen, musea, etc.
  • Wedstrijden van sporters in instellingen voor topsport, wedstrijden in de Eredivisie en Eerste Divisie van het voetbal en personen tot 18 jaar die sport beoefenen op de eigen club.
  • Betogingen, samenkomsten en vergaderingen als bedoeld in de wet openbare manifestatie.

1,5 meter afstand houden

De algemene, landelijke richtlijnen voor afstand houden gelden altijd, wat u ook doet. Voor de onderlinge afstand geldt: iedereen moet 1,5 meter afstand houden met uitzondering van kinderen tot en met 12 jaar (zij hoeven onderling en tot volwassenen geen afstand te houden) en voor jongeren van 13 tot 18 jaar (zij hoeven onderling geen afstand te houden, wel tot volwassenen).

Deze algemene informatie over afstand houden vindt u ook op de website van de rijksoverheid, hier staan altijd de laatste richtlijnen.

Regels voor evenementen en activiteiten

Als u een evenement of activiteit organiseert, toetst u dit eerst aan de voorwaarden in het coronadraaiboek. Deze toets is nodig voor elk evenement en elke activiteit, ook als dit een niet-vergunningsplichtig evenement is op openbaar terrein, zoals een buurt-BBQ, een braderie of een viswedstrijd. We doen dit in de coronaperiode, om de organisatie van evenementen en activiteiten op verantwoorde wijze mogelijk te maken en de veiligheid te blijven garanderen. Voldoet uw activiteit niet aan de punten in het coronadraaiboek, dan kunt u geen aanvraag voor een activiteit indienen en de activiteit niet organiseren.

Coronadraaiboek

Kunt u aan de voorwaarden in het draaiboek voldoen, dan kunt u uw activiteit of evenement bij ons aanvragen/melden via info@defryskemarren.nl. Dit geldt voor alle evenementen en activiteiten die vanaf 1 juli plaatsvinden. Bij alle activiteiten vragen wij u om het coronadraaiboek mee te sturen, om te laten zien dat u aan de voorwaarden kunt voldoen. Als organisator van een evenement of activiteit bent u hier verantwoordelijk voor. Naast de coronatoets, geldt de reguliere aanvraagprocedure voor evenementen.

Overleg over draaiboek

Heeft u een kleine, vergunningsvrije activiteit (en/of op eigen terrein), dan is het wellicht niet nodig om een volledig coronadraaiboek in te dienen. Dit kunt u met ons overleggen op het moment dat u de activiteit aanmeldt via info@defryskemarren.nl of telefonisch op 14 05 14. De melding van alle activiteiten (groot en klein) is in deze coronaperiode nodig, zodat de hulpdiensten zicht houden op het aantal activiteiten.

Vervolg evenementenkalender

Als u een (nieuw) evenement of een activiteit wilt organiseren die nog niet op de evenementenkalender staat, dan vragen wij u om dit zo gauw mogelijk bij ons te melden. We kunnen dan namelijk regionaal afstemmen met de Veiligheidsregio Fryslân over de inzet van hulpdiensten, zoals politie en GGD Fryslân.

NB Deze regionale afstemming geldt alleen voor vergunningsplichtige evenementen. Vergunningsvrije, kleine activiteiten stemmen we niet regionaal af, maar moeten wel bij de gemeente gemeld worden en voldoen aan het coronadraaiboek. Na aanmelding ontvangt u hierover zo vlot mogelijk een reactie van ons, zodat u aan de slag kunt met de organisatie.

Vergunningsaanvraag

Na de regionale afstemming van uw plan, ontvangt u bericht van ons of er ruimte is voor uw activiteit. Vervolgens vraagt u de vergunning aan. Houd bij vergunningsplichtige evenementen rekening met een aanvraagprocedure van minimaal 6 weken.

Heeft u al een evenementenvergunning aangevraagd of een melding gedaan? Stuur ons dan zo snel mogelijk het coronadraaiboek van uw activiteit. Uw activiteit moet voldoen aan de voorwaarden in het coronadraaiboek.

Vragen?

Met deze richtlijnen willen we u houvast geven bij het organiseren van uw activiteit. Heeft u hierover vragen? Mail of bel met Sietie Bruinsma, Monique Reekers of André Jonker via telefoonnummer 14 05 14 of info@defryskemarren.nl.