Eerste editie 8 november 2017

In deze eerste editie van het gemeentelijk katern kunt u onder andere lezen over de ambities voor een duurzaam 2030 en onkruid wieden in eigen straat.

Voorwoord burgemeester Fred Veenstra

De gemeentepagina's zijn terug... en hoe!

Bedenkt u de naam voor ons gemeentelijk katern?

Heeft u het beste idee, in de editie van 6 december maken we de nieuwe naam bekend.

LF2018 is een feest van ons allemaal!

Geertje Bouma-Posthuma werkzaam bij VVV De Friese Meren-Gaasterland aan het woord.

Hoe democratisch is De Fryske Marren?

We leven in een democratie, de inwoner is de baas.

Ambities voor een duurzaam 2030

Durven en doen! Dat is het motto van de vijf duurzaamheidsambities, die De Fryske Marren heeft opgesteld voor 2030.

Te downloaden: