Kerngroep Digitale Dienstverlening (05-12-2018)

Afbeelding digitale dienstverlening

Voor het doorgeven van een verhuizing of het aanmelden van een evenement hoeven inwoners van De Fryske Marren niet meer naar het gemeentehuis te komen. Dat kan tegenwoordig gewoon online, via de website van de gemeente. De komende jaren wordt het digitale aanbod alleen maar groter. Achter de schermen is de kerngroep Digitale Dienstverlening hard aan de slag om gemeenteproducten en -diensten online te zetten.

In onze samenleving wordt het aanbieden van digitale diensten steeds belangrijker. Burgers en bedrijven vragen erom. En ook de overheid heeft een digitale ambitie. Gemeente De Fryske Marren wil niet achterblijven. “Halverwege 2020 willen we tachtig procent van alle gemeentelijke producten en diensten online aanbieden”, vertelt Jelle Lemstra, projectleider van de kerngroep Digitale Dienstverlening. “Het online regelen van zaken met de gemeente heeft veel voordelen; voor zowel de burger als de gemeente. Een bezoek aan het gemeenteloket is straks in veel gevallen niet meer nodig.”

Gezamenlijke klus

De kerngroep - die naast Jelle Lemstra bestaat uit beleidsmedewerker dienstverlening Martha à Nijeholt, webmaster Morris Hofstra en contentbeheerder Bert Mol - werkt dagelijks aan de digitalisering van de gemeentelijke dienstverlening, een klus die de gehele organisatie aangaat. Jelle: “Omdat ik ook actief ben als bestuursadviseur bij De Fryske Marren, heb ik een directe ingang bij het gemeentebestuur. Dat is bij een breed project als dit heel nuttig. Het is een gezamenlijke taak, waarbij alle afdelingen betrokken zijn. Een goede samenwerking vormt de basis voor een sterk draagvlak van onze dienstverlening. Als gemeente krijgen we vanuit het Rijk steeds meer verantwoordelijkheden toegeschoven. Door te digitaliseren kunnen we onze dienstverlening een stuk gemakkelijker maken, meer kwaliteit bieden, kosten en tijd besparen én inspelen op kansen die zich voordoen.”

Ingewikkeld

Op de website van de gemeente kunnen inwoners en bedrijven al verschillende producten en diensten online aanvragen. “In de toekomst wordt dit aanbod alleen maar groter. Daarnaast kunnen ze ook gebruikmaken van onze app”, benadrukt Bert. “Het vormgeven van online diensten en producten is ingewikkelder dan men vaak denkt. Het is niet een kwestie van ‘even’ een formulier op de website zetten. Veel diensten moeten opnieuw ontwikkeld worden, voordat we ze online kunnen verstrekken. En dat organiseren we allemaal zelf.” Daarvoor werkt de kerngroep nauw samen met andere afdelingen binnen de gemeente, maar ook met lokale overheden, vakspecialisten en verschillende doelgroepen uit De Fryske Marren. Morris: “De realisatie van een goedwerkende digitale gemeente is een heel proces. Informatiestromen en uitvoeringsprocessen - binnen en buiten de organisatie - moeten allemaal op elkaar afgestemd worden, informatie moet makkelijk vindbaar zijn en gegevensuitwisseling simpel uitvoerbaar. Uiteraard moeten we ook rekening houden met belangrijke zaken als veiligheid, informatiebescherming en privacy.”

Klant- en gebruiksvriendelijk

Martha: “Alles wat we doen is voor de klant. Met die bril op kijken we ook naar onze digitale producten. We betrekken inwoners, ondernemers en bedrijven bij de ontwikkeling van onze digitale dienstverlening. Zij brengen ideeën in en testen onze producten. Met deze informatie kunnen we onze diensten beter afstemmen op de gebruikers. Uiteindelijk moet iedereen eenvoudig zaken kunnen regelen met de gemeente.” Jelle vult aan: “Natuurlijk kunnen mensen ook gewoon aan de gemeentebalie terecht en zijn we telefonisch te bereiken. Dat zal niet veranderen, want er is een grote groep mensen die geen of weinig ervaring heeft met internet en digitale media. Deze groep mogen we zeker niet uit het oog verliezen! We werken samen met het project Digisterker van de bibliotheek: een project om mensen via voorlichting en cursussen digitaal sterker te maken. Ook ouderenvereniging Fryske Marren Vitaal houdt zich bezig met digitale educatie. Een goede zaak, want internet is de toekomst.”