Groot onderhoud wijk Lemstervaart

Wijkbewoners van de wijk Lemstervaart in Lemmer hebben we geïnformeerd over het groot onderhoud in hun wijk. We zijn inmiddels begonnen met de werkzaamheden en zetten de plannen nog even op een rij. In de Aak, Blazer, Pluut, Schokker, Jol en Botter staat groot onderhoud aan de riolering en verharding gepland. Daarnaast vinden er op enkele plekken in de wijk verkeerskundige aanpassingen plaats.

We vervangen het oude gemengde rioolstelsel door een nieuw gescheiden stelsel

Een gescheiden stelsel ontvangt en voert vuilwater en regenwater afzonderlijk af. Het regenwaterriool wordt geloosd op de watergangen binnen de wijk. Ten aanzien van het onderhoud aan de verharding zal het asfalt worden vervangen door een elementenverharding (dit bestaat uit betonstraatstenen). Tijdens dit groot onderhoud wordt daar waar nodig is het profiel aangepast ten gunste van parkeervoorzieningen, groen en de verkeersveiligheid.

Planning op hoofdlijnen

Een overzicht van de verschillende fasen kunt u downloaden onder aan deze tekst.

Fase 1 t/m 7: mei 2016 - december 2016

  • Tijdens deze fase is het asfalt opgebroken, de riolering vervangen en de bestrating in tijdelijk verband aangelegd.
  • Met de (her)inrichting van het gebied op en rondom de oude en nieuwe school zijn we in januari 2017 begonnen. Het gaat hier om het laatste deel van de Schokker en Aak.

Laatste fase: najaar 2017

De laatste fase zal plaatsvinden nadat eventuele zetting (nazakken van de aangebracht grond) in de ondergrond volledig is verdwenen. Tijdens deze fase zal de weg in haar definitieve verband worden aangebracht. Verwacht wordt dat de zetting in het najaar van 2017 is verdwenen, hierna worden de werkzaamheden opgestart.