Havenkwartier Balk

In 2017 maken wij een begin met de aanleg van een passantenhaven in het zogenaamde Havenkwartier van Balk. Op deze pagina kunt u lezen we wat er tot nu toe is gebeurd en hoe de plannen er uit zien.

Wat is het Havenkwartier?

Op het voormalige terrein van Harcos en het Sweiland zet de gemeente in op de ontwikkeling van een Havenkwartier. Het plan is het realiseren van een passantenhaven met faciliteiten en een commerciële ontwikkeling. Voor het realiseren van een passantenhaven is een subsidie beschikbaar vanuit de provincie. In het commerciële deel is ruimte voor bijvoorbeeld hotel, horeca, recreatieve appartementen of een bed & breakfast. Het plan was om beide delen door één marktpartij te laten ontwikkelen. Dit bleek niet haalbaar te zijn. In 2016 is daarom besloten om deze twee delen los van elkaar te gaan ontwikkelen.

Inmiddels zijn wij in contact met meerdere ontwikkelaars die interesse hebben om het commerciële deel te gaan ontwikkelen. De gemeente gaat in eigen beheer een passantenhaven realiseren.

Subsidie beschikbaar tot en met 2017

Eind 2016 hebben wij van de provincie Fryslân de toezegging gekregen dat de subsidie tot uiterlijk 31 december 2017 beschikbaar is. Dat is ook de reden dat de komende maanden aan de slag willen met de realisatie van de passantenhaven.

Passantenhaven met 40 ligplaatsen

Onderaan deze pagina kunt u een schets downloaden van hoe de haven er uit gaat zien. Zoals u ziet is daarbij optimaal gebruik gemaakt van de huidige situatie. De haven moet plaats bieden aan ongeveer 40 boten. De bomen en heggen op de landtong blijven zover als mogelijk intact. Naast de aanlegplaatsen worden er ook sanitaire voorzieningen aangelegd. Hoe dit gebouw er uit komt te zien staan nog niet vast.

Planning aanleg passantenhaven

Onlangs zijn de werkzaamheden voor de aanleg van de damwand en steigers voor het Havenkwartier in Balk aanbesteedt. Deze werkzaamheden worden uitgevoerd door De Boer & De Groot civiele werken uit Harlingen.

Het werk bestaat uit:

  • Het uitgraven van de haven;
  • Aanbrengen van damwanden;
  • Aanbrengen van steigers.

Vanaf week 26 (eind juni) wordt begonnen met het inrichten van het werkterrein voor de opslag van materiaal en materieel. De daadwerkelijke uitvoeringswerkzaamheden wordt uitgevoerd in de periode vanaf 10 juli (week 28) t/m medio september 2017. De steigers aan de buitenrand van de haven (langs de bestaande damwand) zijn voor de bouwvakantie (week 32) klaar.

Meer informatie

De komende maanden zullen wij op deze pagina meer informatie toevoegen over de plannen voor het Havenkwartier Balk. Heeft u vragen, dan kunt u contact opnemen met Pieter de Haas via telefoonnummer 14 05 14 of per e-mail.

Zie ook: