Informatie voor culturele instellingen en clubs

Informatie over cultuur

Door de maatregelen rondom het coronavirus is veel veranderd in het openbare leven. Ook het culturele veld wordt hierdoor geraakt.

Gevolgen voor culturele instellingen

Voor organisaties waar bezoekers binnen vooral op 1 plaats zijn, zoals theaters, bioscopen en filmtheaters, concertzalen en podia geldt:

  • Maximaal 30 bezoekers per ruimte met vaste zitplaatsen (inclusief kinderen, exclusief personeel). Een zichtbaar gescheiden podium geldt als een aparte ruimte.
  • Bezoekers zijn verplicht te reserveren. Dit kan vooraf, maar ook aan de deur.
  • Verkeersstromen rond bijvoorbeeld in- en uitgang en toiletten zijn zo van elkaar gescheiden dat bezoekers 1,5 meter afstand kunnen houden.
  • Er is geen maximaal aantal personen in 1 ruimte in gebouwen voor scouting-, cultuur-, kunst-, sport- en andere georganiseerde jeugdactiviteiten voor personen tot en met 17 jaar.

Update voor blazers en zangers

Wij krijgen veel vragen van blazers en zangers. Hier leest u de laatste maatregelen vanuit het Rijk.

Blazers mogen spelen

Blazers mogen spelen (dat geldt voor zowel repetities als voor uitvoeringen). Voorwaarde is dat zij hun protocollen hebben aangepast op de laatste inzichten en dat deze met de brancheverenigingen zijn afgestemd. Dat betekent in ieder geval dat blazers minimaal 2 meter afstand moeten houden tot anderen.

Advies voor zangers om nog te wachten

Het Outbreak Management Team (OMT) geeft aan dat er op dit moment onvoldoende inzicht is over het risico op verspreiding van het virus door geforceerd stemgebruik (zoals zang).

Verder onderzoek moet afgewacht worden voordat een herbeoordeling over het hervatten van gezamenlijke zangactiviteiten kan plaatsvinden. Daarom wordt nu geadviseerd om niet samen te zingen.

Voor professionele zangers die samen optreden wordt gekeken of op basis van hun protocol verruiming mogelijk is in afwachting van nader onderzoek.

Meer informatie

Heeft u vragen over wat er mogelijk is op cultureel gebied. Kijkt dan op de website van de Rijksoverheid. Hier vindt u een de meest actuele maatregelen en een uitgebreide vraag en antwoord op het gebied van cultuur.

Ook vind u meer informatie op de websites van de Koninklijke Nederlandse Muziek Organisatie (KNMO)

Heeft uw sociale en/of culturele amateurclub hulp nodig?

Gemeente De Fryske Marren betreurt het als sociale en/of culturele amateurclubs, zoals een fanfare of toneelclub, door de coronamaatregelen in financiële problemen komen. Waar mogelijk willen wij clubs graag helpen om deze tijd van crisis door te komen.

Heeft u hulp nodig of een goed idee?

Wij horen graag of en zo ja, op welke wijze sociale en/of culturele amateurclubs hulp nodig hebben om deze crisistijd door te komen. Daarnaast zijn wij uiteraard ook benieuwd naar de wijze waarop clubs er wel in slagen om deze lastige periode het hoofd te bieden. Op basis van de binnengekomen reacties, bekijken wij op welke wijze we als gemeente samen met de amateurclubs tot oplossingen voor acute problemen kunnen komen.

U kunt een mail sturen naar Julia Tomasoa, beleidsmedewerker cultuur via info@defryskemarren.nl of met haar bellen via ons algemene telefoonnummer 14 05 14 (zonder kengetal).