Informatie voor organisatoren

De Fryske Marren is een bruisende gemeente met jaarlijks een grote hoeveelheid aan verschillende evenementen. Helaas kunnen de evenementen tot 1 september niet doorgaan, vanwege de situatie rondom het coronavirus. Erg jammer natuurlijk, maar begrijpelijk. We willen immers niet dat alle festiviteiten het virus nog meer kans op verspreiding geven.

Veel organisatoren hebben inmiddels al de nodige plannen en kosten gemaakt. Wij willen u hier graag in tegemoet komen. Op deze pagina leest u meer over terugkrijgen van de leges en hoe wij omgaan met verleende subsidies.

Subsidies: hoe gaan we daar mee om?

Veel organisatoren hebben voor hun activiteit subsidie van de gemeente gekregen. Met name in het kader van 75 jaar bevrijding zijn veel subsidies aangevraagd.

Verplaatsen

Initiatiefnemers die hun activiteiten op een later moment door laten gaan, mogen hun subsidie gewoon houden. Het subsidiebedrag moet dan wel worden gebruikt voor de oorspronkelijk bedoelde activiteit. Stelt u uit en hebt u al subsidie toegekend gekregen? Geef dit dan altijd door aan het subsidiebureau van de gemeente, via subsidiebureau@defryskemarren.nl.

Annuleren

Gaat uw activiteit helemaal niet door? Neem dan altijd contact op met het subsidiebureau, via subsidiebureau@defryskemarren.nl. Als u al kosten gemaakt heeft, dan kunt u dat deel van de subsidie behouden. Anders ontvangen wij graag de verstrekte subsidie terug.

Voor nieuwe initiatieven kunt u overigens nog altijd subsidie aanvragen. Uiteraard geldt daarvoor wel dat deze binnen de maatregelen van het kabinet moeten passen.

Betaalde leges krijgt u terug

Als een activiteit vanwege het coronavirus niet door kan gaan en de vergunning is al verleend, dan hoeft u geen leges te betalen. U krijgt dit bedrag automatisch van ons terugbetaald als dit al voldaan is. U kunt ons hier ook altijd over mailen op info@defryskemarren.nl met in het onderwerp ‘leges geannuleerd evenement’.

Verplaatsen van uw evenement

Het verplaatsen van evenementen naar een nieuwe datum, is op dit moment nog niet mogelijk. Dit is besloten vanuit de Veiligheidsregio Fryslân en geldt voor alle Friese gemeenten. Deze richtlijn geldt totdat er vanuit het kabinet duidelijkheid komt over de situatie na 1 september. Nadat het verbod op evenementen is opgeheven, kunt u contact met ons opnemen over de mogelijkheden van verplaatsing. Daarbij houden we rekening met bestaande evenementen die jaarlijks na 1 september plaatsvinden.

Vergunning aanvragen voor evenementen na 1 september

U kunt de vergunning voor evenementen die plaatsvinden na 1 september alvast aanvragen, al is het onder voorbehoud. Doe dit tijdig: bij voorkeur 16 weken voor de datum van het evenement (zie het aanvraagformulier evenementen). Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Sietie Bruinsma of Monique Reekers, via telefoonnummer 14 05 14 of info@defryskemarren.nl.


Misschien zocht u: