Leeuwarden-Fryslân 2018

Afbeelding De Fryske Marren doet ook mee!

Inmiddels is het zover! Het jaar 2018: Leeuwarden-Fryslân Culturele Hoofdstad 2018. Dit project strekt zich uit over de hele provincie Friesland. Niet alleen Leeuwarden, maar de cultuur van onze hele provincie staat dit jaar (inter)nationaal in de schijnwerpers. Ook De Fryske Marren doet mee met LF2018! Op deze pagina informeren we u over LF2018. Daarnaast zijn we op zoek naar verenigingen, organisaties of mensen met ideeën voor projecten in het kader van LF2018.

Leeuwarden-Fryslân (LF2018) biedt kansen

Het sleutelwoord van LF2018 is ‘Mienskip’. De Fryske Marren is bij uitstek een gemeenschap waar veel samen wordt opgepakt. Alleen al de vele evenementen en verenigingen laten dat zien. We willen dit bijzondere karakter graag tonen en LF2018 is daarvoor een unieke kans. Deze kans willen we graag samen benutten. Daarom roepen we onze mienskip (waaronder inwoners, verenigingen, ondernemers, (culturele) instellingen, organisaties en scholen) op om hieraan deel te nemen.

Zichtbaarheid LF2018 binnen De Fryske Marren

Alle gemeenten schenken op hun eigen manier aandacht aan dit evenement. De Fryske Marren ondersteunt LF2018. Daarom dragen wij bij aan de promotionele activiteiten voor dit evenement. Hiermee geven we een extra impuls aan de bekendheid van LF2018 binnen De Fryske Marren en werken we als gemeente samen aan de zichtbaarheid van LF2018 in de gehele provincie. Enkele promotionele activiteiten waarmee we onze steun aan LF2018, passend bij onze rol als gemeente, (straks gaan) tonen: logo in onze (digitale) handtekening, onze webpagina LF2018, plaatsen van vlaggenmasten, infopunten, ophangen billboards in bushokjes, publicatie van posters/stickers op het gemeentehuis en de servicepunten.