Leeuwarden-Fryslân 2018

Logo Leeuwarden-Fryslân 2018

Het jaar 2018 staat in het teken van Leeuwarden-Fryslân 2018 (in het kader van Culturele Hoofdstad 2018). Dit project strekt zich uit over de hele provincie Friesland. Niet alleen Leeuwarden, maar de cultuur van onze hele provincie staat volgend jaar internationaal in de schijnwerpers. Op deze pagina informeren we u over LF2018. Daarnaast zijn we op zoek naar verenigingen, organisaties of mensen met ideeën voor projecten in het kader van LF2018.

Leeuwarden-Fryslân (LF2018) biedt kansen

Het sleutelwoord van LF2018 is ‘Mienskip’. De Fryske Marren is bij uitstek een gemeenschap waar veel samen wordt opgepakt. Alleen al de vele evenementen en verenigingen laten dat zien. We willen dit bijzondere karakter graag tonen en LF2018 is daarvoor een unieke kans. Deze kans willen we graag samen benutten. Daarom roepen we onze mienskip (waaronder inwoners, verenigingen, ondernemers, (culturele) instellingen, organisaties en scholen) op om hieraan deel te nemen.

Zichtbaarheid LF2018 binnen De Fryske Marren

Alle gemeenten schenken op hun eigen manier aandacht aan dit evenement. De Fryske Marren ondersteunt LF2018. Daarom dragen wij bij aan de promotionele activiteiten voor dit evenement. Hiermee geven we een extra impuls aan de bekendheid van LF2018 binnen De Fryske Marren en werken we als gemeente samen aan de zichtbaarheid van LF2018 in de gehele provincie.

Projecten LF2018

Het programma dat bestaat uit ruim veertig projecten en honderden mienskipsinitiatieven is volop in ontwikkeling. In het najaar wordt het definitieve programma LF2018 gepresenteerd. Twee van deze projecten zijn 11Fountains en Het Slaapfestival.

Meer weten?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Remco Eemsing, coördinator Leeuwarden-Fryslân 2018, via telefoonnummer 14 05 14 of via ons contactformulier.

 • Meld uw project aan!

  Heeft u een project of initiatief die passend is binnen de doelstellingen van Leeuwarden-Fryslân 2018? Meld uw project dan bij ons aan. Aanmelden is niet verplicht, maar zorgt ervoor dat uw project op de kaart wordt gezet en daarmee nog meer zichtbaar is. Daarnaast kunt u laten zien wat uw project inhoudt.

 • Kaders LF2018

  Om te beoordelen of een initiatief of project passend is binnen de doelstellingen, zijn er kaders opgesteld. Deze kaders dienen als toetsingscriteria, waaraan aanvragen voor projecten en activiteiten worden getoetst. Hierbij is het wel belangrijk dat er een duidelijk verband is tussen de activiteit en de doelstellingen van LF2018 en het belang ervan voor (de inwoners van) De Fryske Marren.

 • Subsidieregeling LF2018

  Er is een subsidieregeling opgesteld. Op die manier proberen we het voor iedereen mogelijk te maken om mee te kunnen doen met LF2018. Natuurlijk willen we dan wel graag een plan zien hoe de bijdrage wordt ingezet. Het begint met een idee, maar hoe werkt u zo’n idee uit?

 • Project ‘Het Slaapfestival’

  Een belangrijke doelstelling van LF2018 is het verbinden van gemeenschappen. Vanuit die gedachte willen we helpen om te bouwen aan het verbinden van de gemeenschap van het AZC met die van de inwoners van onze gemeente, met in het bijzonder de inwoners van Balk. Vanuit die gedachte is ‘Het Slaapfestival’ ontstaan. Het Slaapfestival is een project van stichting Haring & Hummus in samenwerking met gemeente De Fryske Marren, COA Balk, Miks welzijn en de bibliotheek in Balk.

 • 11Fountains

  Een onderdeel van LF2018 is het 11Fountains project. Dit project bouwt op een unieke wijze voort op de grote traditie van de Elfstedentocht. Dit door de elf steden te verbinden met fonteinen die in iedere stad zijn terug te vinden. In de stad Sloten wordt een fontein ontworpen door het kunstenaarsechtpaar Orta. Meer informatie over 11Fountains vindt u op de website van 11Fountains Sloten.

 • Nieuws

  Al het nieuws rondom LF2018 vindt u op www.2018.nl.

Archief