Leeuwarden-Fryslân 2018

Logo Leeuwarden-Fryslân 2018

Het jaar 2018 staat in het teken van Leeuwarden-Fryslan 2018 (in het kader van Culturele Hoofdstad 2018). Dit project strekt zich uit over de hele provincie Friesland en beperkt zich dus niet alleen tot onze provinciehoofdstad. Alle gemeenten schenken op hun eigen manier aandacht aan dit evenement.

Wat doet De Fryske Marren voor Leeuwarden-Fryslan 2018 (LF2018)?

We informeren u over LF2018. Daarnaast zijn we op zoek naar verenigingen, organisaties of mensen met ideeën voor projecten in het kader van LF2018. Daarvoor is ook geld beschikbaar. Als gemeente stellen we namelijk subsidie beschikbaar voor de uitvoering van deze initiatieven. Heeft u een mooi idee? Meld dan uw project aan.

Subsidie voor een project binnen LF2018

Er is een subsidieregeling opgesteld. Op die manier proberen we het voor iedereen mogelijk te maken om mee te kunnen doen met LF2018. Natuurlijk willen we dan wel graag een plan zien hoe de bijdrage wordt ingezet. Het begint met een idee, maar hoe werkt u zo’n idee uit? Hieronder vind u een aantal organisaties die je daarbij kunnen helpen:

Subsidie Leeuwarden-Fryslân 2018

Kaders Leeuwarden-Fryslân 2018

Om te beoordelen of een initiatief of project passend is binnen de doelstellingen, zijn er kaders opgesteld. Deze kaders zijn het toetsingscriteria, waaraan aanvragen voor projecten en activiteiten worden getoetst. De kaders vindt u op onze pagina kaders CH2018.

Nieuws

Al het nieuws rondom LF2018 vindt u op www.2018.nl.

Meer weten?

Heeft u nog vragen, dan kunt u contact opnemen met Remco Eemsing, coördinator Leeuwarden-Fryslân 2018, via telefoonnummer 14 05 14 of via ons contactformulier.

Archief