Mienskipsinitiatieven De Fryske Marren

Het programma van LF2018, dat bestaat uit ruim veertig projecten en honderden mienskipsinitiatieven, is volop in ontwikkeling. Het hoofdprogramma van LF2018 is inmiddels bekend. Meer hierover vindt u op de pagina 'Programma Leeuwarden-Fryslân 2018' van Leeuwarden-Fryslân 2018.

 • Leen een Fries
  LeeneenFries.nl wordt een online platform voor kenniszoekers, kennisdelers en kennismakers in Friesland. Of je nu op bezoek bent in Friesland en graag rondgeleid wilt worden door Leeuwarden, of in Stavoren woont en het leuk vindt om je kennis over fotografie te delen.
   
 • In moaie jun yn oktober
  In het kader van LF2018 brengen de Lemster Wiven en het Lemster Shantykoor tezamen met enkele gasten een programma met toneel ('Lemmer, wy komme d'r oan') en muziek ('In feans ieuw fertier op'e Lemmer'). In grutte grienmank mei numers ut 'Izeren Aal, it Lemster fiskwiif', 'It Fjouwerspan sjongt Tetman de Vries', 'Krabbecocktail', 'Revu' en 'Blikstienders'.
   
 • Colorfield Performance
  The Colorfield Performance is de verzamelnaam voor de grote Land-Art projecten, waarin Dirk Hakze samenwerkt met andere kunstenaars. Het idee hierachter is dat vanuit een gemeenschappelijk concept individuele bijdragen samenvloeien tot één grote kleurrijke eenheid. Daardoor is het mogelijk grote kunstwerken te creëren, die een krachtige markering in het landschap vormen.
   
 • Rockopera Tommy
  Op 13, 14 en 15 september speelt een Friese versie van de legendarische rockopera van The Who in Park Herema State.
   
 • Odulphus-wandeling Sloten
  De realisatie van het St.Odulphuspad, een aaneengesloten wandelpad van 260 kilometer door Zuidwest-Friesland, Gaasterland en de Greidhoeke. Hierbinnen worden diverse één- en meerdaagse wandeltrajecten ontwikkeld. Met als doel mensen kennis te laten nemen van dit bijzondere gebied, met onbekende landschappelijke kwaliteiten, de rijke kerkelijke geschiedenis en de verrassende historische feiten daarover.
   
 • Lûd - Internationale geluidskunst in Rijsterbos
  De expositie van geluidskunst LÛD vult het lommerrijke Rijsterbos met bijzondere geluiden, gemaakt door beeldend kunstenaars.
   
 • Een brug slaan
  Het doel van dit project is om in onze waterrijke gemeente hernieuwde culturele aandacht te geven aan het water als verbindingsweg. Om dit te doen zal er een ronddrijvend/varend openluchtspektakel komen waarbij het publiek vermaakt zal worden door een theatergezelschap. Het varend spektakel zal diverse aanlegplekken aandoen. Naast het eerstgenoemde doel is het project ook als stimulans bedoeld voor de samenwerking tussen de kleine culturele centra uit te breiden.
   
 • Printkeunst
  Deelnemende drukkers wordt gevraagd zich te laten inspireren door de kunst en het ambacht van ‘boekdruk’ zoals die in de loop van de eeuwen een steeds vernieuwende rol hebben gespeeld in de communicatie tussen mensen en gemeenschappen. Iedere deelnemende drukker maakt gebruik van eigen materialen en is volledig vrij in de keuze van papier, ornamenten, beelden en/of teksten, kleurgebruik e.d.
   
 • Iepenloftspul Bantega (Weispield: Dreame oer de Tsjûkemar)
  In Bantega vindt vaker een Iepenloftspul plaats. In 2018 wordt het iepenloftspul Bantega op een bijzondere plek gehouden. Samenwerking met andere partijen is gezocht om niet alleen het iepenloftspul te laten plaatsvinden maar om de omgeving waar het plaatsvindt een extra impuls te geven en iets achter te laten dat blijvend is voor de ontwikkeling van het gebied.
   
 • Wat zag de Lemster Toer?
  Zangproject rondom de Lemster Toer en wat er zich door de tijd omheen heeft afgespeeld.
   
 • Exposities en Atelier- en Tuindagen
   
 • Expositie park Herema State
   
 • Historisch Kijkfeest Sloten
  Eens in de drie jaar wordt tijdens het Historisch Kijkfeest de historische gebeurtenissen van het jaar 1588 ten tonele gebracht. Een toneelstuk vol spanning en hevige gevechten.
   
 • Iepenloftspul Oudega
  Een openluchtspel om het publiek bewust te maken van de culturele historie en de geschiedenis.
   
 • Jochanan van Patmos
   
 • Kunstroute Maeykehiem
  Een openbaar toegankelijke kunstroute in de zomerperiode tot 2018 met als doel de makers trots te laten zijn op hun eigen kunstwerken en de bezoekers te verrassen over wat ze te zien krijgen.
   
 • Weekend rondom Kulturroute Tsjûkemar
  Een culturele fiets- en wandelroute langs het Tjûkemar. Het moet een reis worden lans mooie kunstwerken, interessante historische plekken en bijzondere landschappen. Op verschillende plekken langs de route zullen activiteiten plaatsvinden.
   
 • Filmproject Ouwsterhaule
  Een spectaculaire audiovisuele synthese tussen de filmwerken van Friese filmregisseur Steven de Jong & muziek door Muziekvereniging Excelsior Ouwsterhaule. Een unieke- en muziekervaring.
   
 • Project blauwe diesel
  Inwoners en gasten van Oudehaske en omstreken inspireren, faciliteren en mobiliseren om fossielvrij voort te bewegen. Daarbij worden mogelijkheden van duurzaam voortbewegen getoond, maar ook het mogelijk maken dat mensen dit kunnen ervaren.

Een totaaloverzicht van alle mienskipsinitiatieven in het kader van Leeuwarden-Fryslân (regionaal) vindt u op de website www.friesland.nl/agenda.

Te downloaden: