Lemmer - Poort van Zuidwest-Friesland

Iedereen kent Lemmer wel. Of je nu bezoeker, ondernemer of inwoner bent van Fryslân, om Lemmer kun je niet heen. Dankzij de ligging van het dorp kom je er altijd wel langs of door. Lemmer is wat dat betreft een toegangspoort van de provincie. Samen met u, werken we aan een visie op Lemmer als Poort van Zuidwest-Friesland.

Doel van de visie

De visie omschrijft hoe er recht gedaan kan worden aan het begrip Poort van Zuidwest-Friesland voor zowel de belangrijkste auto- en vaarverbindingen naar en in Lemmer als voor Lemmer zelf. De visie geeft daarnaast een antwoord op de vraag hoe het autoverkeer en het bootverkeer, zowel het doorgaande als het recreatieve verkeer zich door en naar Lemmer beweegt en welke verbeterpunten daarin aan te brengen zijn. De visie is een uitwerking van de Structuurvisie Lemsterland.

Samen met inwoners, ondernemers en bezoekers

De visie moet een visie worden waarin u zich herkent. Daarom organiseerden we workshops met vertegenwoordigers van inwoners, ondernemers en bezoekers. Tijdens deze workshops kwamen we in gesprek over de ‘beleving’ van Lemmer tijdens een reis over de weg en over het water. De bevindingen van die workshops kunt u downloaden in de samenvatting die onderaan deze pagina te vinden is.

Planning

  • Workshops met belangenvertegenwoordigers inwoners, ondernemers en bezoekers uit Lemmer en omliggend gebied (najaar 2016)
  • Samenvatting inbreng workshops en bestaand beleid samenvoegen (eind 2016 / begin 2017)
  • Doorvertaling in grove schetsen en ideeën (voorjaar 2017)
  • Terugkoppeling aan belangenvertegenwoordigers (nazomer 2017)
  • Doorberekenen schetsen en ideeën naar ontwerpen (najaar 2017 – medio 2018)
  • Overleg met stakeholders, waaronder provincie en gemeente NOP (zomer en najaar 2018)
  • Verrijken van concept visie met historisch perspectief en provinciaal beleid (najaar 2018)
  • Concept visie klaar voor behandeling gemeenteraad (begin 2019)
  • Inspraak op visie (voorjaar 2019)
  • Visie wordt vastgesteld door gemeenteraad (voor zomer 2019)

Meer informatie

Wilt u meer weten over deze visie? Onderaan deze pagina plaatsen we diverse documenten en achtergrondinformatie. U kunt daarnaast ook contact opnemen met een van onze medewerkers.