Lokaal maatregelenpakket ondernemers

Uitstel van belasting betalen

De betalingstermijn voor gemeentelijke belastingen is aangepast. Zo is het mogelijk om na 1 juli 2020 te betalen.

Toeristenbelasting

Het opleggen van de definitieve aanslag toeristenbelasting over 2019 wordt uitgesteld tot 1 juli 2020. Daarmee schuift ook de inning van deze aanslag op.

Leges en subsidies bij evenementen

Alle evenementen zijn verboden. In veel gevallen is de vergunningsprocedure al doorlopen en zijn er ook kosten betaald zoals leges. Hierin komen we u tegemoet: als een activiteit niet door kan gaan als gevolg van het coronavirus, betaalt u deze leges niet (en ontvangt u deze terug). Daarnaast is er vaak ook subsidie verleend, ook hiervoor hebben we een speciale regeling. Daarnaast zijn er nog aanvragen in behandeling en bestaat er onzekerheid over de betaling van leges bij de opstartprocedure van een toekomstig evenement. Meer informatie hierover vindt u bij ‘organisatoren van evenementen’.

Supermarkten en winkeliers

Supermarkten hebben ruimere bevoorradingstijden gekregen, dit na overleg met een aantal supermarkten in onze gemeente. De bevoorradingstijden voor supermarkten zijn nu in heel Fryslân verruimd naar 24 uur per dag. Dit om de bevoorrading op peil te kunnen houden in deze lastige tijd. Voor alle winkels geldt een deurbeleid, zodat we 1,5 meter afstand houden. Hierbij vragen we ieders medewerking. Winkeliers kunnen naar eigen inzicht de openingstijden aanpassen aan de situatie in deze periode.

Contact

Vanuit de bedrijvencontactfunctionarissen en de wethouders Frans Veltman en Jos Boerland, houden we contact met de bedrijven, winkeliers- en ondernemersverenigingen. We denken mee over maatregelen en kijken naar mogelijke oplossingen voor deze lastige periode.

Voor meer informatie over het nieuwe coronavirus

Vragen over het coronavirus? Hier kunt u meer informatie krijgen: