Mogelijkheden horeca per 1 juni

Als het coronavirus onder controle blijft, kan de horeca vanaf 1 juni onder een aantal voorwaarden weer open. Zo mogen op de terrassen alleen zitplaatsen worden aangeboden en moet de 1,5 meter gewaarborgd blijven. De gemeente denkt graag mee met de ondernemers, bijvoorbeeld over uitbreiding van terrasruimte. De voorbereidingen zijn in volle gang. Er is afgelopen week al veel contact geweest tussen gemeente en horeca over de verruiming van de maatregelen en lokale ideeën. Ondernemers kunnen hierin ook met gezamenlijke ideeën komen.

Meedenken in oplossingen

De horeca-ondernemers denken na over de lokale invulling en de gemeente kijkt mee naar de mogelijkheden en haalbaarheid. Er is ruimte voor creatieve ideeën. Daarbij houden we rekening met bijvoorbeeld (verkeers)veiligheid, calamiteitenroutes, omwonenden en toegankelijkheid van winkels. Door hierin samen op te trekken, is het doel om op verantwoorde wijze op 1 juni de deuren van de horecagelegenheden weer te kunnen openen.

Ondernemers kunnen vragen mailen naar horeca@defryskemarren.nl.

Mogelijkheden en voorwaarden horeca op een rij

Als gemeente denken we graag met de ondernemers mee. We zetten in dit bericht zowel de landelijke als de lokale richtlijnen op een rij, zodat u binnen deze kaders aan de slag kunt met de voorbereidingen om 1 juni open te gaan.

Wat gaat er - als alles goed blijft gaan - veranderen per 1 juni 2020?

 • Terrassen met zitplaatsen aan tafels waarbij 1,5 meter afstand kan worden gehouden zijn weer toegestaan (het gaat hier niet om een maximum aantal personen; het gaat om het kunnen waarborgen van de 1,5 meter afstand).
 • Restaurants, cafés en culturele instellingen mogen binnen open, onder voorwaarden:
  - een maximum van 30 personen (excl. personeel) en 1,5 meter afstand;
  - bezoekers moeten reserveren of zich aanmelden;
  - vooraf vindt een check plaats om in te schatten of er (gezondheids)risico’s zijn
  (gesprek ondernemer klant).
 • Sportkantines blijven nog dicht.

Op de website van de Rijksoverheid vindt u het volledige overzicht van de nieuwe maatregelen.

Lokale mogelijkheden en voorwaarden

Om u te helpen bij het maken van plannen voor de situatie per 1 juni, hebben we een aantal richtlijnen op een rij gezet:

 • Tijdelijke verruiming van terrassen is mogelijk: aansluiting zoeken bij bestaande terrassen en gebruik maken van de openbare ruimte.
 • Het gaat om zitplaatsen (met tafels en stoelen); geen statafels met krukken.
 • Overleg met collega/buurondernemers over het gezamenlijk gebruik van de openbare ruimte en kom waar mogelijk met gezamenlijke initiatieven.
 • Overleg met eigenaren/winkeliers als u gebruik wilt maken van de ruimte voor hun pand/gevel (ook qua tijden).
 • Houd rekening met verkeer, veiligheid, omwonenden, calamiteitenroutes en toegankelijkheid van winkels etc. (hier zullen wij de initiatieven ook op toetsen).
 • Parasols en partytenten zonder zijkant zijn toegestaan op de terrassen.
 • Dit geldt ook voor windschermen, indien veilig en tot een hoogte van 1,40 meter.
 • Openingstijden: aansluiten bij de huidige open- en sluitingstijden van horeca en terrassen.
 • Versterkte muziek op de terrassen is niet mogelijk (i.v.m. geen evenementen).
 • Sanitaire voorzieningen: geef in uw voorstel aan hoe u dit wilt inrichten, passend bij het aantal zitplaatsen van uw horecagelegenheid/terras.
 • M.b.t. wensen voor een buitentap: hier gaan we terughoudend mee om; in overleg bespreken we dit.
 • Deze richtlijnen houden we aan tot 1 oktober 2020 (uiteraard onder voorbehoud van nieuwe landelijke of lokale ontwikkelingen).

Mail uw plan of vragen naar horeca@defryskemarren.nl

We hebben veel contact gehad met ondernemers over verschillende ideeën. Op basis daarvan zijn bovenstaande richtlijnen ontstaan. Deze kunt u gebruiken voor uw eigen plan. Dit ontvangen we graag van u, als dit afwijkt van uw bestaande situatie / ruimte, zodat we kunnen kijken of dit mogelijk is. Natuurlijk is dit vaak maatwerk. We houden rekening met aspecten zoals openbare orde en veiligheid, calamiteitenroutes, verkeersveiligheid, toegankelijkheid, geluidshinder en handhaving. Dit doen we samen met politie en brandweer.

We staan open voor creatieve ideeën en denken graag met u mee. Ook houden we contact met de Koninklijke Horeca.
Door hierin samen op te trekken, kunnen we op verantwoorde wijze op 1 juni de deuren van de horecagelegenheden weer openen.