Andere invulling lokale inzamelstations voor groen (03-11-2017)

Dit item is verlopen op 26-11-2017.
afbeelding groenstation

Op een aantal locaties in onze gemeente zijn nog lokale groenstations voor het wegbrengen van  groen/tuinafval. Dit is vooral in de regio Lemmer, omdat voormalig Lemsterland deze mogelijkheid had. Inmiddels zijn er veel andere mogelijkheden voor het wegbrengen van groenafval. Daarnaast wordt in de praktijk ook vaak ander (niet-groen) afval gestort op de groenstations.

Daarom is overlegd met plaatselijke belangen over het opheffen of aanpassen van de groenstations. Besloten is om de groenstations in de huidige vorm medio 2018 te sluiten, op het moment dat het nieuwe milieuterrein in Lemmer in gebruik gaat. Wel blijft er ruimte voor lokale groenstations in overleg met en onder beheer van plaatselijke belangen.

Nieuw milieuterrein in Lemmer

In Lemmer bouwen we een nieuwe gemeentewerf op bedrijventerrein Lemsterhoek. Op het aangrenzende terrein komt een nieuw milieuterrein, dat de verouderde milieustraat aan De Steke straks vervangt. Het nieuwe milieuterrein is voor iedereen goed bereikbaar en biedt alle voorzieningen voor het storten van afval, inclusief groenafval. Ook in Balk blijft er een milieustraat en blijft de mogelijkheid van het storten van groenafval (alleen voor KCA moeten de inwoners van Balk in de toekomst naar Lemmer).  In Joure blijft de milieustraat zoals deze is, inclusief groenafval.

Bladkorven en ophalen van takken

Daarnaast biedt de gemeente twee keer per jaar de takkenroute en staan er inmiddels op 112 plekken in de gemeente bladkorven voor afgevallen balderen. Deze korven staan in buurten waar veel grote gemeentebomen staan, de korven legen we wekelijks.

Ruimte houden voor lokale groenstations

De mogelijkheid van een lokaal groenstation willen we in overleg met plaatselijke belangen graag blijven bieden, op locaties waar dat gewenst blijft en onder beheer van plaatselijk belang. Denk hierbij onder meer aan het hek- en sleutelbeheer. Handhaving blijft uiteraard een gemeentelijke taak, maar samen willen we op die manier illegale stortingen voorkomen.

Strategische locatie en beheer

Zo zijn we momenteel in gesprek met de plaatselijke belangen  De Trije Doarpen (Echten, Echtenerbrug en Delfstrahuizen), Bantega en Oosterzee. Met hen kijken we naar het open houden van een gezamenlijk, lokaal groenstation voor de inwoners van deze dorpen. Deze mogelijkheid is er ook voor andere dorpen/plaatselijke belangen, ook op nieuwe, strategische locaties. We gaan dan in gesprek over de wensen en voorwaarden, zoals de bereikbaarheid, het plaatsen van een hekwerk door de gemeente en het sleutelbeheer door plaatselijk belang.

Eerder opheffen groenstation bij illegale dumping

Omdat er nu te vaak verkeerd afval wordt gestort op de huidige groenstations, gaan we hier strenger in optreden. Bij de huidige elf groenstations staat duidelijk wat er wel en niet gestort mag worden (wel grof groenafval, takken, bladafval en gras, maar geen grond, puin, hout, asbest of ander grof (huishoudelijk) afval). Vanaf 1 december sluiten we een groenstation per direct als hier niet-toegestaan afval wordt  gestort. De overige groenstations blijven open tot aan het moment dat het nieuwe milieuterrein in Lemmer in gebruik gaat, of langer als plaatselijk belang het beheer op zich neemt.