Brand in Doniahal (29-11-2019)

Dit item is verlopen op 22-12-2019.
Afbeelding Doniahal

Er is op vrijdag 29 november brand geweest in de Doniahal in Sint Nicolaasga. Hierna leest u updates over de brand en de gevolgen.

Woensdag 4 december

Op dit moment is de sporthal nog niet bruikbaar. Eerst moet onderzoek plaatsvinden om de exacte schade vast te stellen. Dit onderzoek is nog gaande. Daarna kan worden vastgesteld wanneer de sporthal weer open kan.

Na goed overleg met de gebruikers (verenigingen, clubs en scholen) van de sporthal hebben de sporthalbeheerders alternatieve sporthallen binnen de gemeente gevonden voor de diverse activiteiten.

Vrijdag 29 november

16:35 uur
De brand is ontstaan als gevolg van werkzaamheden op het dak van de Doniahal. Gelukkig is door snel optreden van de brandweer de schade relatief beperkt gebleven.

16:30 uur
Door schade van zowel de brand als het bluswater is de Doniahal momenteel grotendeels onbruikbaar. Alle activiteiten voor in ieder geval dit weekend zijn afgelast. Onze beheerders doen hun best om in overleg met (sport)verenigingen de activiteiten snel weer door te laten gaan. Daarbij wordt ook gekeken naar andere sporthallen in de omgeving.  

16:20 uur
Op het moment dat de brand uitbrak waren er geen activiteiten in de hal. Mede daardoor zijn er gelukkig geen gewonden. De vrijkomende rook heeft voor de omgeving geen grote overlast veroorzaakt. Wel is uit voorzorg een NL-alert uitgezonden.

15.15 uur
Alle activiteiten in de Doniahal voor dit weekend zijn afgelast.

14.30 uur
Vanmiddag is er brand ontstaan in de Doniahal in Sint Nicolaasga.De brandweer heeft brand onder controle. Welke gevolgen dit heeft voor het gebruik van de sporthal is op dit moment nog niet bekend. Via onze website houden we u op de hoogte.