Burgemeester Krijgerplein behoudt zijn naam (09-10-2017)

Dit item is verlopen op 22-10-2017.
Afbeelding BK plein

Het Burgemeester Krijgerplein in Lemmer blijft het Burgemeester Krijgerplein. Vanuit de klankbordgroep die betrokken is geweest bij de herinrichting van het centrum, kwam het voorstel om de naam te wijzigen in Markt. Het college heeft dat voorstel afgewogen, maar besloten om de huidige naam aan te houden.

De klankbordgroep, bestaande uit onder andere ondernemersvereniging, inwoners en stichting Oud Lemmer, baseerde haar voorstel op de historie. Tot 1957 heette het plein Markt. Na demping van de Lemster Rien is het plein omgedoopt tot Burgemeester Krijgerplein.

Het college ziet echter geen reden om de naam te wijzigen. De functie van het plein wijzigt niet en de gemeenteraad van Lemsterland heeft in het verleden geen reden gezien om de naam te wijzigen naar aanleiding van discussie rondom de naamgever.