Carbidschieten? Vraag voor 1 november toestemming voor de locatie aan! (25-10-2018)

Dit item is verlopen op 01-11-2018.
Foto van carbid schieten

Carbidschieten is een jaarlijkse traditie op oudejaarsdag. Wilt u carbidschieten op 31 december? Dan kunt u vanaf 1 oktober toestemming voor het gebruik van een locatie aanvragen.

Vraag nu de locatie aan

Het aanvragen van de locatie kan tot 1 november 2018 op www.defryskemarren.nl/carbid. We beoordelen de aangevraagde locatie. U ontvangt uiterlijk 15 november onze beoordeling.

Waar moet u rekening mee houden?

Om de veiligheidsrisico’s te verkleinen moet u zich aan de volgende regels houden:

  • carbidschieten is alleen toegestaan met een melkbus van maximaal 40 liter;
  • er mag alleen geschoten worden met carbid op oudejaarsdag tussen 10.00 uur en 17.00 uur;
  • de locatie is gelegen buiten de bebouwde kom;
  • minimale afstand van 75 meter tot bebouwing.

In juli dit jaar heeft burgemeester Fred Feenstra gewijzigde voorwaarden voor het carbidschieten in de gemeente vastgesteld. Lees alle regels in de nadere voorschriften carbid schieten.