Coalitieakkoord De Fryske Marren 2018-2022 (04-06-2018)

Dit item is verlopen op 30-06-2018.
Afbeelding coalitieakkoord

Tijdens de raadsvergadering van 30 mei 2018 bieden coalitiepartners CDA, FNP en VVD het coalitieakkoord 2018-2022 aan. Dit akkoord is de basis voor het besturen van gemeente De Fryske Marren voor de periode 2018-2022. Coalitiepartners CDA, FNP en VVD hebben in dit akkoord inhoudelijke uitgangspunten, doelstellingen en op beperkte schaal resultaten geformuleerd. Het akkoord is de basis voor het uitdagend, stabiel en doelmatig besturen van de gemeente.

Met ambitie gaan de partijen de uitdaging aan om de verbinding met de inwoners, bezoekers en werkenden in gemeente De Fryske Marren aan te halen en te versterken. Tijdens de extra raadsvergadering van 6 juni 2018 zal formateur Wendy Zuidema verslag doen van het succesvol verlopen formatieproces. Vervolgens zullen de raadsleden het stuk bespreken. Het coalitieakkoord is vanaf nu ook digitaal te bekijken op www.defryskemarren.nl/coalitieakkoord.

Te downloaden: