College komt met nieuw plan voor Eintsje fan 'e daam in Lemmer (18-04-2017)

Dit item is verlopen op 02-05-2017.
Foto van de dam

Het college heeft op basis van het Masterplan Lemmer een voorstel gedaan aan de gemeenteraad voor het plaatsen van een nieuw baken op het puntje van de Westhavendam in Lemmer. De afgelopen anderhalve week is duidelijk geworden dat er onvoldoende draagvlak is om het huidige bouwwerk te vervangen door een nieuw baken.

College vraagt commissie om punt niet te bespreken

Het Eintsje fan 'e daam in Lemmer is dusdanig geliefd, dat in korte tijd bijna 1.200 handtekeningen zijn verzameld voor behoud er van. Dit, en andere initiatieven en geluiden uit Lemmer en omgeving, is voor het college aanleiding om het voorstel terug te trekken en een alternatief plan uit te werken dat uitgaat van behoud van het huidige bouwwerk. Wat het college betreft, wordt het huidige voorstel dan ook niet behandeld in de commissie ruimte van woensdag 19 april. Het college zal bij aanvang van de vergadering, dit ook voorstellen aan de commissieleden.

Binnen enkele maanden nieuw voorstel

Het college wil een zorgvuldig uitgewerkt alternatief plan voorleggen aan de gemeenteraad. Daarin zal gekeken worden naar de mogelijkheden om het huidige bouwwerk te restaureren en eventueel, met mogelijke steun vanuit het Friese Merenproject, nog aantrekkelijker te maken door het in oude glorie terug te brengen. Het college komt binnen enkele maanden met een nieuw voorstel naar de raad.

Foto: Peter van der Brandt, Lemmer