Contract welzijnswerk ondertekend (22-03-2019)

Dit item is verlopen op 31-03-2019.
Ondertekening contract Tinten

Per 1 september verzorgt De Tintengroep het welzijnswerk in onze gemeente. Donderdag 21 maart ondertekenden wethouder Jos Boerland van gemeente De Fryske Marren en bestuurder Johan Brongers van De Tintengroep de contracten. Met deze formele bekrachtiging van de samenwerking kan de Tintengroep starten met de voorbereidingen om in De Fryske Marren een stichting op te richten, die lokaal verantwoordelijk zal zijn voor de uitvoering van het welzijnswerk.

De Fryske Marren heeft samen met vele inwoners(initiatieven), verenigingen en (vrijwilligers)organisaties nieuwe doelen geformuleerd voor het welzijnswerk in onze gemeente. Het aanbod, de kwaliteit van de dienstverlening en de visie van de Tintengroep sluiten hier goed op aan. Het komende half jaar werken we gezamenlijk aan een soepele overgang naar de nieuwe organisatie. We kijken uit naar een mooie samenwerking!