Controle op de zwemwaterkwaliteit (31-07-2018)

Dit item is verlopen op 24-08-2018.

De controle op de zwemwaterkwaliteit wordt voor de locaties in de Friese boezem verricht door de FUMO. Als er uit bemonstering (die vindt om de week op elke locatie plaats) blijkt dat er sprake is van gezondheidsrisico’s zorgt de FUMO ervoor dat dit wordt gemeld en dat er op de betreffende locatie waarschuwingsborden worden geplaatst.

Officieel erkende zwemlocaties

We hebben in De Fryske Marren 12 officieel erkende zwemwaterlocaties:

9 daarvan liggen in de Friese boezem:

 • Fluezen, Elahuizen (Elahuizen De Lange Hoek)
 • Langwarder Wielen, Langweer (Langwarder Wielen)
 • Sleattemermar, Balk (Zwem en Surf Centrum Balk)
 • De Woudvennen, Joure (Woudfennen)
 • Nannewiid, Oudehaske
 • Skipsleat, Joure
 • Snitsermar, Terherne
 • Tsjûkemar, Rohel
 • Tsjûkemar De Ulesprong

3 liggen aan het IJsselmeer:

 • Lemster Strand, Lemmer
 • De Hege Gerzen, Oudemirdum
 • It Murnser Klif, Mirns

Voor de drie locaties aan het IJsselmeer vindt de bemonstering plaatst door Rijkswaterstaat en verzorgt de FUMO de communicatie en het plaatsen (en later ook weer verwijderen) van de waarschuwingsborden.

Verder hebben wij twee nog niet officieel erkende locaties:

 • Sleattemermar de Lytse Jerden, Sloten
 • Tsjûkemar, Delfstrahuizen

Op deze beide locaties vindt bemonstering op dezelfde wijze plaats als bij de erkende zwemwaterlocaties. Het eventueel plaatsen van de bebording is een taak van de gemeente.

Dan zijn er nog de meldingen die wij de laatste tijd veelvuldig krijgen over blauwalg op allerlei niet erkende en niet-bemonsterde locaties. We gaan hier als gemeente praktisch mee om. Als het gaat om locaties waar aanzienlijke aantallen mensen zwemmen (als voorbeeld Idskenhuizen) dan plaatsen wij als gemeente borden.

De meest actuele informatie over zwemwater vindt u op zwemwater.nl.