Crisisnota vastgesteld met ruimte voor noodzakelijke plannen (03-07-2020)

Dit item is verlopen op 18-07-2020.
Afbeelding van geld - eurobiljetten

Woensdagavond 1 juli is in de gemeenteraad de crisisnota vastgesteld. In deze nota geven we inzicht in de maatschappelijke en financiële gevolgen van de maatregelen die we hebben genomen tijdens de coronacrisis. Dit financiële inzicht is nodig voordat we geld voor nieuwe plannen en investeringen kunnen vrij maken. De behandeling van de kadernota vindt daarom plaats in het najaar.

Onontkoombare plannen in 2020

Wel is alvast, tegelijkertijd met de crisisnota, een aantal noodzakelijke plannen vastgesteld. Denk aan de aanpak van de eikenprocessierups, het herstellen van verzakking van bermen en wegen en invoering van de wet verplichte ggz. Deze plannen zijn onontkoombaar in 2020. Ook kan het college nu aan de slag met duurzaamheid, de veenweideproblematiek en het Brûsplak in Joure. Hier heeft de raad mee ingestemd. Bij de kadernota in het najaar besluiten we over de andere plannen en investeringen, nadat we meer zicht hebben op de crisiskosten.  

Bijspringen

De crisisnota biedt zoveel mogelijk inzicht met de kennis van dit moment. Deels zijn we afhankelijk van compensatieregelingen vanuit het rijk, zoals tegemoetkomingen voor ondernemers en organisaties. Deze zijn nog niet helemaal duidelijk. We houden er rekening mee dat we op een aantal fronten nog bij moeten springen. De crisisnota gaat uit van maximaal € 4,3 miljoen euro aan extra kosten. Deze extra kosten gaan af van de algemene reserve van onze gemeente. Zo zetten we de reserve ook in waarvoor deze bedoeld is. In het tweede halfjaar van 2020 werken we aan een herstelplan voor de algemene reserve, zodat we ons huishoudboekje op orde houden.