De Fryske Marren ondersteunt fairtrade (22-12-2016)

Dit item is verlopen op 31-12-2016.
Afbeelding fairtrade

Als gemeente hechten we waarde aan duurzaamheid. Onze rol is het inspireren en het faciliteren van maatschappelijke partners die op weg willen naar een duurzaam 2030. Dit door het stimuleren van maatschappelijke partijen en maatschappelijke initiatieven. We ondersteunen daarom het initiatief van een lokale werkgroep binnen gemeente De Fryske Marren om de fairtrade-status na te streven en zo een Fairtrade Gemeente te worden. Deze werkgroep zal verschillende initiatieven opzetten binnen de gemeente om de betiteling fairtrade te behalen en behouden.

Fairtrade Gemeente

De titel Fairtrade Gemeente houdt in dat binnen de gemeente horeca, bedrijven, organisaties, winkels, inwoners en de lokale overheid samen werken aan meer eerlijke handel. Om de titel te krijgen, werkt de lokale gemeenschap aan zes campagnecriteria die streven naar het vergroten van de vraag naar en het aanbod van fairtrade producten. Vervolgens toetst een onafhankelijke jury of de gemeente voldoet aan deze criteria en zich dus een Fairtrade Gemeente mag noemen.