De Fryske Marren viert dag van de leerplicht samen met ISK Caleido (22-03-2019)

Dit item is verlopen op 02-04-2019.
afbeelding leerplicht

Op donderdag 21 maart, de Dag van de Leerplicht, vierden wij het recht op onderwijs en ontwikkeling van kinderen en jongeren in Nederland. Gemeente De Fryske Marren vierde dit samen met de leerlingen en de docenten van ISK Caleido in Balk. ISK Caleido is een Internationale Schakelklas. Zij bieden onderwijs aan leerlingen van 12 tot 18 jaar die de Nederlandse taal onvoldoende beheersen.

Na een warm welkom door wethouder Luciënne Boelsma gingen de leerlingen met elkaar in gesprek over wat onderwijs voor hen betekend en de toekomstdromen die ze hebben. Ook werd de nieuwe folder over de leerplicht in het Tigrinya en het Arabisch gepresenteerd en werden de docenten in het zonnetje gezet.

Dag van de Leerplicht

Iedere jongere heeft het recht om te leren en zich te ontwikkelen. Het doel van de Dag van de Leerplicht is dan ook om dit leer- en ontwikkelrecht extra onder de aandacht te brengen bij de jongeren zelf, hun ouders, scholen, politici en bestuurders. In Nederland is het recht op onderwijs goed geregeld, maar er zijn nog steeds jongeren die zonder diploma of startkwalificatie van school gaan. Door meer bewustzijn te creëren en jongeren te stimuleren door te zetten, willen we uiteindelijk de schooluitval terugdringen.

ISK Caleido

Door middel van een aangepast onderwijsprogramma bereiden zij de anderstalige leerling voor op het reguliere onderwijs. Zo kunnen ze goed doorstromen naar het voorgezet onderwijs of naar het middelbaar beroepsonderwijs, om daar een diploma te halen.  Naast het leren van de Nederlandse taal is het onderwijs ook gericht op het integreren in de Nederlandse maatschappij. Ze geven de leerlingen datgene mee wat ze nodig hebben om deel te kunnen nemen aan onze samenleving. Zo gaan ze goed uitgerust hun toekomst tegemoet.