De raad vergadert 30 november en 2 december (20-11-2020)

Afbeelding van de raadszaal in het gemeentehuis in Joure

Het Petear van 30 november, aanvang 20.00 uur en de raadsvergadering (Debat en Beslút) van 2 december, aanvang 19.30 uur, worden digitaal gehouden. Op de website van de gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergaderingen live volgen.

Petear

Het Petear van 30 november vindt digitaal plaats. Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór woensdag 25 november 14.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest maandag 30 november na 13.00 uur of er reacties zijn. Zijn die er niet, dan is er geen Petear. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot maandag 30 november, 12.00 uur. De reacties worden bij de stukken op de website geplaatst .Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken.

Raadsvergadering (Debat en Beslút)

De raadsvergadering van 2 december vindt digitaal plaats. Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken.