De raad vergadert op 1 en 3 februari (22-01-2021)

Dit item is verlopen op 04-02-2021.
Afbeelding van de raadszaal in het gemeentehuis in Joure

Het Petear van 1 februari, aanvang 20.00 uur en de raadsvergadering (Debat en Beslút) van 3 februari, aanvang 19.30 uur, worden digitaal gehouden.

Petear

Het Petear van 1 februari vindt digitaal plaats. Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór woensdag 27 januari 14.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest maandag 1 februari na 13.00 uur of er reacties zijn. Zijn die er niet, dan is er geen Petear. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot maandag 1 februari 12.00 uur. De reacties worden bij de stukken op de website geplaatst.

Raadsvergadering (Debat en Beslút)

De raadsvergadering van 3 februari vindt digitaal plaats.

Op de website van de gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergaderingen live volgen.