De raad vergadert op 18 en 20 januari (08-01-2021)

Afbeelding van de raadszaal in het gemeentehuis in Joure

Het Petear van 18 januari, aanvang 20.00 uur en de raadsvergadering (Debat en Beslút) van 20 januari, aanvang 19.30 uur, worden digitaal gehouden.

Petear

Het Petear van 18 januari vindt digitaal plaats. Belangstellenden kunnen zich aanmelden vóór woensdag 13 januari 14.00 uur via griffie@defryskemarren.nl om mee te praten in het Petear. U leest maandag 18 januari na 13.00 uur of er reacties zijn. Zijn die er niet, dan is er geen Petear. Betrokkenen kunnen ook schriftelijk reageren op de raadsvoorstellen. Dat kan tot maandag 18 januari 12.00 uur. De reacties worden bij de stukken op de website geplaatst.

Raadsvergadering (Debat en Beslút)

De raadsvergadering van 20 januari vindt digitaal plaats.

Op de website van de gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Hier kunt u ook de vergaderingen live volgen.