De raad vergadert op 7 december (27-11-2020)

Dit item is verlopen op 08-12-2020.
Afbeelding van de raadszaal in het gemeentehuis in Joure

De raadsvergadering van 7 december 2020 (aanvang 19.30 uur) vindt digitaal plaats. Op de website www.defryskemarren.nl/gemeenteraad vindt u per vergadering de laatste stand van zaken. Ook kunt u hier de vergaderingen live volgen.