Een puzzel van wieg tot graf (12-01-2021)

Afbeelding Eelke Bosma

Van het uitpluizen van de juiste achternaam tot het voorbereiden van de verkiezingen. Het werk van Eelke Bosma - beleidsmedewerker inwoners - is uiteenlopend en uitdagend. Soms is de registratie van persoonsdata net een puzzel. Wat voorheen bekend stond als burgerzaken heet nu team klanten contact centrum (KCC). Eelke werkt met zeven collega’s op de backoffice van de afdeling inwoners. Hun belangrijkste verantwoordelijkheid is het beheren en de kwaliteitsbewaking van de bevolkingsadministratie. Van de Basis Registratie Persoonsgegevens (BRP), zoals dit officieel heet, zijn veel instanties en organisaties afhankelijk. Denk hierbij aan de politie, Belastingdienst, Sociale Verzekeringsbank en medische bevolkingsonderzoeken.

Bevolkingsadministratie veilig en goed

“De bevolkingsadministratie en de processen daaromheen moeten gewoon goed op orde zijn. Daarnaast is de bewaking van diezelfde gegevens heel belangrijk. Commerciële bedrijven krijgen echt geen toegang tot de BRPdata. En overheidsinstanties krijgen alleen die gegevens die nodig zijn voor de uitvoering van hun taak”, aldus Eelke.

Verkiezingen in maart 2021

Ook de coördinatie van de stembureaus voor de komende Tweede Kamer verkiezingen vallen binnen de verantwoordelijkheid van Eelke en zijn collega’s. Samen met zijn collega Jan, eveneens beleidsmedewerker, bereidt hij dit voor. Juist nu met corona brengt dat grote uitdagingen met zich mee. Het stemmen moet immers veilig verlopen, voor zowel inwoners als stembureauleden. Eelke: “We hebben in De Fryske Marren 45 stembureaus, maar een groot deel daarvan is verbonden aan zorglocaties. Momenteel zijn verpleeghuizen uiteraard terughoudend in het verwelkomen van grote groepen mensen. Na een eerste inventarisatie hadden we nog maar 35 locaties over. Uiteindelijk is het met creatief denken en veel overleg gelukt om op 44 locaties te komen. Zo maken we nu bijvoorbeeld gebruik van een aangrenzend wijkcentrum of algemene ruimte aan de achterkant van het zorgcentrum. En bij het Theresiahuis in Joure wijken we bijvoorbeeld uit naar De Brug.”

Extra stembureauleden gezocht

Naast de locaties zijn ook de stembureauleden een onzekere factor vanwege corona. Voor een groot deel zijn dit senioren. Willen zij komend jaar wel in een stembureau plaatsnemen? Eelke: “Dat hopen we, maar logischerwijs zijn een aantal leden ook wat huiverig. Daarom zijn we op zoek naar extra leden.

Administratie van oude graven

Het is duidelijk: er wordt heel wat bijgehouden gedurende een mensenleven. Maar ook daarna gaat het nog door. Zo zijn er in onze gemeente ruim 18.000 graven. Bij zo’n 20 procent van deze − vaak hele oude − graven is de rechthebbende onbekend. Omdat de gemeente ook deze administratie graag op orde heeft, komen er etiketten op de grafstenen, waarop staat: ‘Bezoekt u dit graf vaak? Neem dan contact op met de gemeente.’ Bekenden of familieleden kunnen dan mogelijk rechthebbende worden. Graven waar na twee jaar geen reactie op komt, worden geruimd of krijgen een monumentale status.

Puzzel

Het meest uitdagend vindt Eelke de complexe vraagstukken bij mensen uit andere landen. “Dan geldt het Internationaal Privaat Recht. Dat betekent dat wij de regels van het land moeten volgen. Stel: een Spaanse man trouwt met een Somalische vrouw. Hoe gaat hun kind dan heten? In het ene land gaat de achternaam van de vader voor en in het andere land is er geen sprake van voor- en achternamen, maar van een namenreeks. En welke nationaliteit krijgt hun kind dan? Dit soort vragen zijn voor mij hele leuke puzzels om op te lossen.”