Gemeentelijk katern Tusken De Marren nu ook huis-aan-huis in buitengebied (11-07-2018)

Dit item is verlopen op 25-07-2018.
Afbeelding van Tusken de Marren

Sinds november 2017 publiceert de gemeente maandelijks haar katern Tusken de Marren in het maandblad GrootdeFryskeMarren. Tot voor kort werd dit blad op de voor huis-aan-huisbladen gebruikelijke manier verspreid. Dit betekende dat op veel adressen buiten de bebouwde kom niet werd bezorgd.

Vanaf het juli-nummer, dat deze week verschijnt, is dat anders. Vanaf deze maand wordt het blad namelijk ook bij alle woningen buiten de bebouwde kom bezorgd. Dit gebeurt via Meren Post. Wij hopen dat zo nog meer inwoners betrokken kunnen blijven bij wat er in De Fryske Marren speelt. Tusken de Marren is daarnaast ook digitaal te lezen op onze webpagina ‘Gemeentelijk katern: Tusken de Marren’.