Groenstation Echten naar centrale locatie (26-07-2019)

Dit item is verlopen op 31-08-2019.
groen

Het huidige groenstation in Echten is dicht. Na de bouwvak opent het groenstation op een andere plek in het dorp, namelijk naast de sporthal. Dit op verzoek van plaatselijk belang de Trije Doarpen en met als doel het groenstation voor het dorp te behouden. Op de huidige locatie achter de sporthal werd te veel illegaal materiaal gestort dat niet op het groenstation thuishoort, denk aan sloop- en bouwmateriaal. Reden om het groenstation voorlopig te sluiten.

Meer zichtbare locatie

Door het groenstation te verplaatsen naar een meer zichtbare locatie naast de sporthal - waar ook de verzamelcontainers staan voor glas en restafval - gaan we ervan uit dat er niet meer illegaal gestort wordt zodat het groenstation behouden kan worden. Op het groenstation kan groenafval, zoals bladeren en takken, worden gebracht door inwoners. Op het bord bij het groenstation staat duidelijk vermeld wat hier wel (en niet) gestort mag worden.