Herinrichting ‘Apenbos’ in Lemmer (25-03-2019)

Dit item is verlopen op 21-04-2019.
Afbeelding Apenbos

Het bos aan de Bosruiter/ Brekkenweg in Lemmer, ook wel ‘het Apenbos’ genoemd, gaan we stap voor stap herinrichten. De eerste werkzaamheden zijn in week 11  gestart. We zijn gedurende een langere periode bezig met de realisatie van onderstaande werkzaamheden. Via onze website houden we u graag op de hoogte over deze herinrichting. Zodra er nieuwe ontwikkelingen zijn zullen wij u hierover informeren.

Voorlopig ontwerp herinrichting bos

Onderaan de tekst op deze pagina vindt u een voorlopige schets van de nieuwe situatie van het ‘Apenbos’. Dit om u een beeld te geven van het voorlopige ontwerp. De behoefte aan inspraak voor de herinrichting blijkt groot. Daarom is besloten om met een afvaardiging uit de buurt in gesprek te gaan, onder leiding van dorpencoördinator Hendrik Hoekstra. Wethouder Jos Boerland gaat daarnaast in overleg met het college om de verdere aanpak te bespreken.

Rooien populieren

Allereerst rooiden we 125 populieren die we (helaas) niet konden behouden en frezen we 135 stobben in het bos. Deze populieren zijn namelijk aan het einde van hun levensduur en daardoor erg kwetsbaar. Hierdoor is er sprake van veel takbreuk. Met harde wind vallen nu al grote takken naar beneden. Dit kan voor gevaarlijke situaties zorgen. Niet alle bomen worden gerooid: er blijven ongeveer dertig tot veertig bomen staan. Dit zijn geen populieren en kunnen daarom worden behouden. Later planten we (ruim 100) nieuwe bomen terug in het bos.

Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor de veiligheid in het openbaar gebied en daarom is besloten om dit werk uit te voeren bij de herinrichting van het bos. Tijdens het rooien houden wij rekening met de aanwezigheid van flora en fauna en doen wij vooraf, maar ook tussentijds, een flora- en faunacontrole. Op die manier wordt voorkomen dat er bomen worden gerooid waar vogels zich hebben genesteld. Tijdens de controle van afgelopen week (11) zijn er geen nesten aangetroffen waarop wordt gebroed. We verwachten dan ook dat het zaagwerk eind week 12 klaar is.

Ruim 100 nieuwe bomen worden teruggeplant

Door het rooien van de bomen zal het middenstuk van het bos een meer open karakter krijgen met een doorzicht van de Brekkenweg naar de Bosruiter. Toch blijft het zeker een bos en zullen we voor de populieren in de plaats mooie boomsoorten terugplanten. Dit zijn onder andere: walnoot-, tamme kastanje-, wilde appel-, en eikenbomen en iepen. In totaal planten we dit jaar weer meer dan 100 bomen terug. Nog dit voorjaar worden de eerste bomen teruggeplant. In het najaar volgen de rest van de bomen. Dit in verband met het plantseizoen dat past bij die boomsoorten. Daarnaast wordt langs de paden kruidenrijk gras aangelegd.

Aanleggen kleine fietscrossbaan voor jonge kinderen

Vanuit de mienskip kregen wij de vraag of het ook mogelijk is om een kleine fietscrossbaan aan te leggen in het bos, waar jonge kinderen op kunnen fietsen. Bij het aanleggen van het fietscrossbaantje houden wij rekening met omliggende woningen en plaatsen wij de baan niet direct achter de huizen. In de gesprekken die volgen, met een afvaardiging uit de buurt, worden de verschillende mogelijkheden verder besproken.

Te downloaden: