Hoe wilt u straks wonen in De Fryske Marren? (13-06-2018)

Dit item is verlopen op 30-06-2018.
Afbeelding huizen

Mogen we u een paar vragen stellen? Hoe wilt u straks wonen? Waar wilt u straks wonen? Het zijn vragen waarop we graag uw antwoord horen. Daarom vragen we u om een paar minuten de tijd te nemen om onze enquête in te vullen. Alle reacties zijn input voor de Woonvisie De Fryske Marren 2019 - 2023 die dit jaar geschreven wordt en in het najaar bij de gemeenteraad op de agenda staat.

Woonvisie 2019-2023

Samen met bewoners, dorpsbelangen, corporaties, huurdersverenigingen en andere belangenvertegenwoordigers werken we aan een nieuwe Woonvisie. In de Woonvisie omschrijven we het beleid op het gebied van wonen. In een woonvisie gaat het bijvoorbeeld over de kwaliteit van de woningvoorraad, hoe we wonen en zorg willen organiseren en waar nieuwe woningen gebouwd worden de komende jaren. U hebt direct invloed op de belangrijke pijlers van de Woonvisie 2019 tot 2023.

Denk mee via de enquête

Voor inwoners hebben we een enquête samengesteld. In vijf minuten tijd kunt u uw inbreng delen voor de nieuwe woonvisie. Door de enquête in te vullen geeft u aan wat u belangrijk vindt, of juist niet. De uitkomst van de enquête is inbreng voor de schrijvers van de visie. Zo werken we samen met u aan het goed wonen in deze gemeente voor de toekomst.

Vul de enquete in