Inloopbijeenkomsten Haulstersingel (15-06-2016)

Dit item is verlopen op 24-06-2016.
Logo Knooppunt Joure

De werkzaamheden voor het nieuwe knooppunt Joure zijn volop aan de gang. Binnenkort start het zandtransport van het zanddepot naar de andere kant van de A6. Om het veilig te houden voor iedereen wordt de Haulstersingel (ten zuiden van Joure) waarschijnlijk tot het eind van dit jaar afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. Tijdens twee inloopbijeenkomsten gaan we graag met u in gesprek over de gevolgen en hoe we die kunnen beperken.

Inloopbijeenkomsten op 21 en 23 juni

Er zijn twee inloopbijeenkomsten georganiseerd door aannemer van der Lee. Op dinsdag 21 juni en donderdag 23 juni van 17.00 – 20.00 uur in Informatiecentrum knooppunt Joure Sewei 4b in Joure (naast McDonalds). U kunt op elk moment binnenlopen.

Wat gaat er gebeuren?

Momenteel zijn de werkzaamheden rond de aanleg van Knooppunt Joure volop aan de gang. Binnenkort starten de voorbereidingen voor de aanleg van de fly-overs van en naar Sneek en het ophogen van de terpen voor de aansluitingen van Entree Joure. Voor deze werkzaamheden is veel zand nodig. Dit zand moet van het grote zanddepot naast de A6 naar de andere kant van de weg komen. Om het zand te kunnen vervoeren wordt gebruik gemaakt van de Haulstersingel. De Haulstersingel wordt daarom waarschijnlijk tot het eind van dit jaar geheel afgesloten voor het gemotoriseerde verkeer.

Waarom?

In eerste instantie zou het zand per buis naar de andere kant van de A6 vervoerd worden. Helaas blijkt dit niet mogelijk. Daarom is het voornemen om het zand over de Haulstersingel te vervoeren. Om deze werkzaamheden goed en veilig uit te kunnen voeren zijn de rijstroken op de A6 versmald en willen we vanaf zaterdag 25 juni de Haulstersingel afsluiten voor het gemotoriseerde verkeer. Er zijn namelijk periodes dat er elke minuut een vrachtwagen door de Haulstertunnel rijdt. Om onveilige situaties te voorkomen is het wenselijk om de Haulstersingel volledig af te sluiten. Fietsers, aanwonenden en landbouwverkeer kunnen wel op een veilige manier gebruik blijven maken van de Haulstersingel.

Wanneer?

De aannemer wil de Haulstersingel vanaf zaterdag 25 juni afsluiten. Vanaf 27 juni kan het zand getransporteerd worden. De afsluiting duurt tot het eind van het jaar.

Hoe?

Fietsers, aanwonenden en landbouwverkeer kunnen op een veilige manier gebruik blijven maken van de Haulstersingel. Overig verkeer moet gebruik maken van de omleidingsroute. Er worden door de aannemer verkeersregelaars ingezet. Elke maandag van 16.00 tot 17.00 uur kunt u terecht bij het inloopuurtje in het informatiecentrum van Knooppunt Joure. Zo kunnen we de verkeersontwikkelingen rondom de afsluiting monitoren en evalueren. Op dit moment worden verkeersmetingen uitgevoerd om de huidige situatie in kaart te brengen. Vanuit veiligheidsoogpunt willen we ook tijdens de afsluiting meten. Bij het ontstaan van een onaanvaardbare verkeerssituatie worden in overleg passende maatregelen genomen. 

Kaart met de afsluiting en omleidingsroute

Vragen?

Dan kunt u contact opnemen met de aannemer Gebr. Van der Lee:

Meer informatie over Knooppunt Joure

Kijk voor meer informatie over het nieuwe knooppunt op www.knooppuntjoure.nl.