Japanse duizendknoop: schadelijke woekeraar (18-07-2018)

Dit item is verlopen op 05-08-2018.
Afbeelding Japanse duizendknoop

De Japanse duizendknoop is een snelgroeiende plant met hele sterke wortels. Deze wortels kunnen schade veroorzaken aan woningen, wegen en bouwwerken. Ze groeien zowel verticaal als horizontaal en komen soms elders weer boven de grond. Daar groeien ze uit tot nieuwe woekeraars. De groeitijd is van april tot november.
Ook in onze gemeente komt deze plant veel voor. Om omgevingsschade door de Japanse duizendknoop te voorkomen is het belangrijk dat we de plant zo goed mogelijk beheersen en - waar mogelijk - bestrijden. Daar hebben we uw hulp bij nodig.  

Wat doen wij?

In het openbaar groen proberen we de plant binnen de bebouwde kom zo goed mogelijk te beheersen bij risico’s op schade. Maar om de openbare ruimte gevarieerd en veilig te houden,  willen we ook tijdig inspelen op een toename van overlast. Daarom brengen we (nieuwe) groeiplekken in kaart. We hebben nu 76 vindlocaties op de kaart staan. Mocht u de plant in de openbare ruimte signaleren, dan horen we dat graag van u. De informatie is voor de gemeente nuttig om te beslissen of extra bestrijdingsmaatregelen noodzakelijk en mogelijk zijn. Voor een goed beeld en een succesvolle aanpak is dan ook uw hulp nodig.

Wat kunt u doen?

Heeft u de Japanse duizendknoop in uw tuin staan? Wij vragen u vriendelijk om deze te verwijderen. Zo voorkomen we dat de plant schade aanricht en eventueel doorgroeit naar andere tuinen of de openbare ruimte. In dit artikel en in de bijlage bij dit bericht leest u hoe u de plant herkent en hoe u deze het beste bestrijdt. Ook als u de plant signaleert in de openbare ruimte, horen we deze groeilocaties graag van u via een melding.

Hoe ziet de Japanse duizendknoop eruit?

De plant groeit van april tot november en herkent u aan de beschrijving hieronder.

  • In april komt de Japanse duizendknoop uit de grond met kleine, rode knoppen en blaadjes.
  • De plant groeit snel, binnen een paar weken is ze herkenbaar aan de dikke stengels. De stengels zijn hol, lijken op bamboe en hebben soms rode vlekken.
  • Het blad van de plant wordt zo groot als een hand en krijgt in de zomer een frisgroene kleur.
  • In augustus/september groeien aan het einde van de stengel witte bloemen. De plant kan tot november doorgroeien.

Aanpakken van de schadelijke woekeraar

De Japanse duizendknoop heeft geen natuurlijke vijanden zoals insecten en schimmels of andere woekeraars. De uitheemse plant heeft daarmee vrij spel en verdringt de bestaande begroeiing. Uitgraven van de plant is het meest e­ffectief. Belangrijk is dat u alle wortels weghaalt omdat ieder wortelstukje kan uitgroeien tot een nieuwe plant. Is uitgraven te lastig of is de plant te diep geworteld dan kunt u de plant in toom houden door de stengels enkele malen per jaar uit de grond te trekken. Naast de Japanse duizendknoop, houden we ook de vindlocaties bij va de reuzenberenklauw, reuzenspringbalsemien en distels (deze laatste is geen exoot)

Plantresten Japanse duizendknoop? In de grijze container!

De resten van de Japanse duizendknoop en/of de grond waarin de plant heeft gestaan gooit u in de grijze container. De plant(resten) horen niet thuis in de groene container of op de composthoop. Zo voorkomen we dat de plant zich opnieuw kan verspreiden.

Meer informatie vindt u op de website: bestrijdingduizendknoop

Te downloaden: