Kermis Joure gaat met oog op veiligheid niet door (18-09-2020)

Dit item is verlopen op 27-09-2020.
ter illustratie

Vandaag is besloten om de jaarlijkse kermis rondom de Jouster Merke uit oogpunt van veiligheid niet door te laten gaan. Afgelopen weken is steeds nauw contact geweest tussen gemeente en kermisexploitant de heer Meijer over de opzet, voorwaarden, veiligheidsrichtlijnen en mogelijke oplossingen. Alles met elkaar zijn college en de heer Meijer vanochtend samen tot de conclusie gekomen dat de kermis in de huidige situatie niet op verantwoorde wijze gehouden kan worden.

Gezamenlijke conclusie

“Ontzettend jammer voor alle betrokkenen en vooral ook voor de jeugd, maar voor nu de beste keuze”, is de gezamenlijke conclusie van burgemeester Fred Veenstra en Martin Meijer, kermisexploitant. Redenen zijn vooral het aantal personen dat tegelijkertijd op het kermisterrein kan en de wachtrijen die buiten de hekken zullen ontstaan.

“Gezien het toenemende aantal besmettingen, juist ook onder de jeugd en de actuele richtlijnen voor het aantal personen op bruiloften en andere evenementen, is het niet verantwoord om meer personen tegelijkertijd op het terrein toe te laten”, zegt burgemeester Fred Veenstra. Ook politie en veiligheidsregio Fryslân hebben hierover geadviseerd.

Verantwoordelijkheid

De heer Meijer heeft overlegd met de eigenaren van de verschillende attracties. Voor hen is het aantal personen dat de kermis tegelijkertijd mag bezoeken belangrijk, maar ook de verantwoordelijkheid die de coronavoorwaarden voor hen met zich meebrengt. Er is gekeken naar de hoogte van de bouwhekken, looproutes en extra beveiliging.
“De gemeente heeft ook financieel aan alle kanten meegedacht”, zegt de heer Meijer. “Het plan voldeed verder aan alle eisen maar het aantal personen dat tegelijkertijd op het terrein kan, kunnen we niet veranderen". Alles met elkaar is het geen haalbare kaart om de kermis onder deze omstandigheden te organiseren.

We hopen van harte dat de kermis volgend jaar weer gewoon kan plaatsvinden.