Nieuwe coalitie presenteert akkoord ‘de takomst temjitte’ (09-05-2019)

Dit item is verlopen op 26-05-2019.
Afbeelding voorkant coalitieakkoord

Donderdag 9 mei heeft de nieuwe coalitie van De Fryske marren het coalitieakkoord voor 2019-2022 gepresenteerd. Fractievoorzitters Jan van Zanden, Olaf Storms, Wietze de Haan en Anne Merkuur presenteerden het stuk samen met formateur Aucke van der Werff. Ook werd het nieuwe college voorgesteld, dat met Roel de Jong (PvdA) en Irona Groeneveld (GroenLinks) nu weer volledig is. De nieuwe wethouders worden geïnstalleerd in de raadsvergadering van woensdag 15 mei.
U vindt het nieuwe coalitieakkoord hieronder als bijlage. De portefeuilleverdeling volgt snel.