Nieuwe indeling contactwethouders De Fryske Marren (10-07-2018)

Dit item is verlopen op 24-07-2018.
Kaartje contactwethouders

Het college van De Fryske Marren heeft, net als in de vorige collegeperiode, besloten voor elk plaatselijk belang een contactwethouder aan te wijzen. Een contactwethouder is een vast aanspreekpunt voor dorp, stad of wijk. Plaatselijke belangen hechten namelijk veel belang aan een bestuurlijk aanspreekpunt in de gemeente. De contactwethouder is aanwezig bij de algemene ledenvergadering en heeft daarnaast eens per jaar een bestuurlijk overleg. Door de komst van een vijfde wethouder is er een nieuwe indeling gemaakt. De wethouders gaan na de vakantieperiode graag kennismaken met de plaatselijke belangen.

Indeling contactwethouders voor dorp, stad of wijk

De nieuwe indeling voor de contactwethouders ziet er als volgt uit:

  • Wethouder Durk Durksz is contactwethouder voor Joure, Terkaple, Akmarijp, Goingarijp, Terherne en Lemmer.
  • Wethouder Janny Schouwerwou is contactwethouder voor het gebied in het zuiden van de gemeente. Dorpen: Follega, Eesterga, Oosterzee, Oosterzee Buren, Echten, Delfstrahuizen, Echtenerbrug en Bantega.
  • Wethouder Jos Boerland is contactwethouder voor het gebied in het oosten van de gemeente. Dorpen: Vegelinsoord, Oudehaske, Nijehaske, Haskerhorne, Ouwsterhaule, Rottum, Sintjohannesga, Ouwsternijega, Rotsterhaule, Rohel, Oldeouwer en Rotstergaast.
  • Wethouder Johannes van der Pal is contactwethouder voor het gebied Zuid-West. Dorpen en stad: Elahuizen, Oudega, Harich, Balk, Wijckel, Kolderwolde, Rijs, Bakhuizen, Mirns, Oudemirdum, Nijemirdum, Ruigahuizen, Sondel en Sloten.
  • Wethouder Frans Veltman is contactwethouder voor het gebied Noord-West. Dorpen: Snikzwaag, Broek, Boornzwaag, Langweer, Dijken, Scharsterbrug, Sint Nicolaasga, Idskenhuizen, Teroele, Tjerkgaast en Doniaga.

Het kaartje met de nieuwe indeling kunt u ook downloaden onderaan deze tekst.

Dorpencoördinatoren

Naast een bestuurlijk aanspreekpunt heeft ieder plaatselijk belang (en dorpshuisbestuur) voor de reguliere contacten een vast aanspreekpunt. Dit met één van de vier dorpencoördinatoren. De coördinatoren hebben ook hun eigen werkgebied:

  • Karien Aardema (dorpen in het oosten van de gemeente).
  • Hendrik Hoekstra (dorpen in het westen van de gemeente en Terherne).
  • Klaas Knobbe (Balk, Sloten en omgeving).
  • Ypie Kroes (Lemmer en omgeving).

Te downloaden: