Nieuwe noodverordening COVID-19 1 juli 2020 (01-07-2020)

Woensdag 1 juli is de nieuwe ‘Noodverordening COVID-19 Veiligheidsregio Fryslân’ ingegaan, geldend voor alle Friese gemeenten. Deze vervangt de noodverordening van 15 juni. De tekst van de regelgeving vindt u op de website van de Veiligheidsregio Fryslân, en op www.overheid.nl onder het kopje lokale wet- en regelgeving.

Horeca en evenementen

In restaurants, cafés en op het terras, binnen én buiten, houden gasten altijd 1,5 meter afstand tot elkaar (tenzij ze uit één huishouden komen), hebben gasten een vaste zitplaats en worden hygiënemaatregelen nageleefd. Meer informatie vindt u op de website van de rijksoverheid.

Het verbod op meld- en vergunningplichtige evenementen is per 1 juli opgeheven. Vergunningen kunnen weer worden aangevraagd via de reguliere weg. De aanvraagprocedure kost tijd en het zal daardoor een aantal weken duren voordat de eerste evenementen weer plaatsvinden. Niet alles zal meteen mogelijk zijn; we moeten ook rekening houden met de capaciteit van politie en GGD en met elkaar (andere evenementen).

Gemeenten en Veiligheidsregio Fryslân bekijken, waar nodig in samenspraak, of een activiteit of evenement kan plaatsvinden. Belangrijk is dat organisatoren hun activiteit voldoende op 1,5 meter kunnen inrichten en of er nog aan andere specifieke voorwaarden moet worden voldaan, zoals een checkgesprek of vaste zitplaatsen. Organisatoren zijn verantwoordelijk voor het borgen van de voorwaarden in hun evenement.

Voor evenementen gelden dezelfde regels als voor andere activiteiten binnen en buiten

De organisatoren zijn verantwoordelijk voor de naleving van de regels en adviezen. Bij vergunningsplichtige evenementen worden de regels voor binnen en buiten meegenomen in de vergunningsaanvraag.

De 'factsheet' voor horeca en evenementen biedt een helder overzicht van de maatregelen. Deze factsheet vindt u als bijlage onderaan dit bericht en op de website van de rijksoverheid. Hier vindt u ook een handig overzicht met vragen en antwoorden over afstand houden, binnen en buiten.

Doel is om activiteiten en evenementen weer op verantwoorde wijze mogelijk te maken.

Sport  

Ook voor sportactiviteiten en het openen van sportkantines en bijbehorende terrassen geldt dat ondernemers en organisaties zelf verantwoordelijk zijn om zich te houden aan de RIVM-richtlijnen en de protocollen van verantwoordelijke instanties zoals de NOC*NSF, VSG, de sportbonden, Koninklijke Horeca Nederland en de Veiligheidsregio. Voor vragen of onduidelijkheden kunt u terecht bij onze gemeente, zodat we met u mee kunnen denken. Mail uw vraag gerust naar sportzaken@defryskemarren.nl.