Nieuwe subsidiemogelijkheden voor sportverenigingen (11-10-2018)

Dit item is verlopen op 25-10-2018.
Foto van een voetbal in het gras

Met ingang van 1 januari 2019 zijn er nieuwe subsidiemogelijkheden voor sportaccommodaties en sportmaterialen. De Rijksoverheid stelt in 2019 in totaal 87 miljoen euro beschikbaar voor de bouw en het onderhoud van sportaccommodaties, of voor de aanschaf en het onderhoud van sportmaterialen. Daarnaast kan het Rijk een aanvullende subsidie verstrekken voor activiteiten op gebied van duurzaamheid en toegankelijkheid.

Heeft uw vereniging het komende jaar bouw- of onderhoudsplannen of plannen voor de aanschaf of het onderhoud van sportmaterialen, dan kan deze subsidie voor u zeer interessant zijn. Kijk voor meer informatie op www.defryskemarren.nl/sportsubsidierijksoverheid.