Oud papier brengt minder geld op voor scholen en verenigingen (01-10-2020)

Dit item is verlopen op 15-10-2020.
Afbeelding van gebundeld oud papier

In een deel van onze gemeente wordt het oud papier ingezameld door vrijwilligers van scholen en verenigingen. De opbrengst hiervan is een jaarlijkse inkomstenbron voor de twintig inzamelaars. Omdat de prijs voor oud papier de komende tijd flink daalt, brengt dit vanaf 2021 te weinig op en worden de kosten hoger dan de baten. De inzamelaars krijgen daarom de gelegenheid om te stoppen met inzamelen en gebruik te maken van een compensatieregeling in verband met hun jarenlange inzet. De scholen en verenigingen hebben hierover een brief ontvangen.

Wethouder Irona Groeneveld: “Door deze prijsdaling kunnen we ons voorstellen dat scholen en verenigingen willen stoppen met inzamelen van oud papier en gebruik willen maken van de compensatieregeling”.

Vaste marktprijs tot eind 2020

De opbrengsten en kosten voor het oud papier vinden nu plaats volgens de 'Overeenkomst voor levering van huishoudelijk oud papier', die onze gemeente met Afvalsturing Friesland (Omrin) heeft afgesloten. De huidige prijs is € 108,38 per ton oud papier. Hier gaan de door Omrin gemaakte kosten en de door de inzamelaars te maken kosten voor containers en inzamelvoertuigen nog vanaf. De inzamelaars ontvangen nu gemiddeld ca. € 0,03 per kg. Deze marktprijs staat vast tot en met 2020.

Door nieuwe aanbesteding in 2021 niet meer kostendekkend

Dit jaar is een nieuwe aanbesteding gedaan voor oud papier door Omrin en de Friese gemeenten. Omdat de markt is veranderd is de gegarandeerde prijs voor oud papier voor het jaar 2021 in heel Europa flink gedaald. Dit heeft gevolgen voor de opbrengsten van inzameling van oud papier in 2021. De vaste gegarandeerde prijs daalt van € 108,38 naar € 30,83 per ton oud papier. Het gaat bij de aanbesteding om de periode van 2021 tot en met 2025.

Met deze nieuwe marktprijs is het duidelijk dat de inzameling niet meer  kostendekkend zal zijn. Netto zullen de inzamelaars gemiddeld ca. € 0,06 per kg oud papier bij moeten dragen aan kosten, zodat dit niet meer in verhouding staat tot de opbrengst. Alleen als de marktprijs zich positief ontwikkelt - als de marktprijs voor oud papier € 0,06 / kg stijgt boven de garantieprijs - dan heeft dit een gunstig effect op de betaling. Dit is op dit moment niet de verwachting, omdat de markt erg onzeker is.

Compensatieregeling voor inzamelaars

Er is in 2017 besloten om een compensatieregeling vast te stellen. Dit als beloning voor de jarenlange inzet van de inzamelaars, op het moment dat zij willen stoppen. Meerdere scholen en verenigingen hebben daarna te kennen gegeven om te stoppen. Ook nu geldt: inzamelaars die besluiten om te stoppen met inzamelen, komen in aanmerking voor deze compensatieregeling. De regeling is afgestemd op de netto baten van een aantal voorgaande jaren. De uitbetaling is naar keuze, verspreid over drie jaar of in één keer. Zo houden de scholen en verenigingen tijdelijk nog inkomsten.

Gemeentelijke oud papierroute

Momenteel wordt nog bij ongeveer 50% van de huishoudens het oud papier opgehaald door verenigingen en scholen, door 20 inzamelaars. De andere 50% van de huishoudens heeft een container voor oud papier (met blauw deksel); hier haalt de gemeente het oud papier op. Omdat papier wordt hergebruikt, blijft het belangrijk om dit apart in te zamelen. Hiermee willen we voorkomen dat papier bij het restafval terecht komt en de verbrandingskosten van afval stijgen.

Inzamelaars kunnen stoppen

De 20 inzamelaars zijn in een brief geïnformeerd over de nieuwe garantieprijs voor de periode 2021-2025 en over de compensatieregeling. Nu de kosten van het inzamelen vanaf 2021 hoger worden dan de baten, kunnen we ons voorstellen dat inzamelaars gaan stoppen en gebruik zullen maken van de compensatieregeling. We hebben de inzamelaars gevraagd om dit bij ons kenbaar te maken. Besluit een school of vereniging om te stoppen, dan neemt de gemeente deze inzamelroute over. We houden contact met de inzamelaars. Afhankelijk van de reacties kan de gemeente de route overnemen. Op die routes ontvangen de inwoners een oud-papiercontainer (met blauw deksel).