Overzicht lokale herdenkingen 4 mei (26-04-2018)

Dit item is verlopen op 05-05-2018.
Afbeelding 4 en 5 mei

Vrijdagavond 4 mei is de Nationale Herdenking, waarbij de Nederlandse oorlogsslachtoffers worden herdacht. Ook in gemeente De Fryske Marren vindt op diverse plaatsen een herdenking en/of stille tocht plaats, georganiseerd door lokale herdenkingscomités. In dit bericht vindt u een overzicht van de herdenkingen in onze gemeente.

Balk - om 19.45 uur samenkomst bij het raadhuis, de herdenking is om 20.00 uur. Wethouder Frans Veltman is hierbij aanwezig.

Bakhuizen - om 19.30 uur samenkomst in de St. Odulphuskerk, waarna een stille tocht naar de graven van de geallieerde vliegers, waar om 20.00 uur de herdenking plaatsvindt. Raadslid Susanne van Dijk is bij deze herdenking aanwezig.

Elahuizen - 19.30 uur samenkomst bij Westra Roestvaststaal, stille tocht naar het monument voor de gevallenen, waar om 20.00 uur de herdenking plaatsvindt. De herdenking wordt afgesloten met een kopje koffie/thee in het dorpshuis. Raadslid Gerard ten Boom is hierbij aanwezig.

Joure - 19.20 uur verzamelen in de Torenstraat te Joure (ter hoogte van het parkeerplein én achter de tamboers). Vervolgens stille tocht richting park Herema State. Om 20.00 uur vindt na de twee minuten stilte de herdenking en kranslegging plaats. Naast het voordragen van gedichten door kinderen n.a.v. de gedichtenwedstrijd rond het thema ’wij vergeten niet…’, leggen scholen en diverse instellingen een krans. Burgemeester Fred Veenstra en raadslid Gerda de Vries zijn bij deze herdenking aanwezig, burgemeester Veenstra houdt een toespraak. Muzikale omlijsting: de Jouster Fanfare. Organisatie: Stichting Nationale Herdenking Joure / Nieuwe Stijl. NB: op 4 mei is aansluitend om 20.45 uur een gratis herdenkingsconcert in de St. Mattheüskerk te Joure.

Lemmer - 19.10 uur verzamelen bij het oude gemeentehuis (Gedempte Gracht), stille tocht naar de oude begraafplaats in Lemmer. Hier worden bloemen gelegd bij het ereveld met oorlogsgraven en bij de graven van twee verzetsstrijders. Om 20.00 uur vindt, na de twee minuten stilte, een kranslegging plaats bij het monument in de toren van de N.H.-kerk te Lemmer. Wethouder Johannes van der Pal en raadsleden Rinze Visser en Sake Barelds zijn bij deze herdenking aanwezig. De wethouder legt bij de gedenknaald op het ereveld een bloemstuk en een krans bij de toren van de N.H.-kerk. Ook leggen de kinderen van de basisschool bij de toren een krans. De raadsleden leggen een bloemstuk op de graven van de twee verzetsstrijders.

Overdag worden bloemen gelegd bij de Joodse begraafplaats in Lemmer (13.30 uur), het monument voor Jozeph en Sarah Blok in Lemmer, het monument 'Het kind is er nog' in Echten en het oorlogsmonument op de begraafplaats in Echten. Burgemeester Fred Veenstra is hierbij aanwezig.

Nijemirdum - de oorlogsslachtoffers worden ook op de begraafplaats van Nijemirdum herdacht. Tot 19.45 uur verzamelen we op het plein voor de ‘Toer’, in stilte naar de graven, de klok wordt geluid en daarna het blazen van de Last Post. Hierna volgen twee minuten stilte en worden twee coupletten van het Wilhelmus gezongen, waarna de kransen worden gelegd en er gelegenheid is om individueel bloemen te leggen. Daarna wordt nog een gedicht voorgedragen. Raadslid Ineke Swart-Jorna is bij deze herdenking aanwezig.

Oudemirdum - 19.30 uur vertrek bij MFC It Klif, stille tocht, de herdenking is om 20.00 uur bij het monument op de Elfbergen. Raadslid Roel Roelevink is hierbij aanwezig.

Ouwsterhaule - in de kom van Ouwsterhaule vindt van 19.30 tot 20.15 uur nabij de kerk en het monument van Jetze Veldstra, de jaarlijkse dodenherdenking van de Ouwster-Trijegeaën plaats. Muzikale omlijsting wordt verzorgd door muziekvereniging Excelsior. OBS Trijegeaster honk, die sinds het jaar 2000 het monument van Jetze Veldstra heeft geadopteerd, verzorgt de kranslegging. Raadslid Sytze Holtrop is bij de herdenking aanwezig.

Rottum - 19.45 uur verzamelen bij het Dorpshuis. 19.50 uur stille tocht naar het graf van de heer Renkema op de begraafplaats aan de Binnendijk te Rottum, waar om 20.00 uur de herdenking plaatsvindt. Leerlingen van basisschool De Ynset leveren hieraan een bijdrage. Raadslid Ria Derks is hierbij aanwezig.

Scharsterbrug - 19.40 uur begint bij de Nederlands Hervormde Kerk een stille tocht naar het gedenkteken bij de brug in de Hollandiastraat, waar om 20.00 uur de herdenking plaatsvindt. Raadslid Marc van Niekerk-Thie is bij deze herdenking aanwezig.

Sintjohannesga / Rotsterhaule - 19.15 uur samenkomst op de parkeerplaats van De Grie (achter de sporthal) in Sintjohannesga. Vanaf daar gaat de stoet richting de begraafplaats naar het oorlogsmonument voor Richard Jung, waar ook de herdenking plaatsvindt. Na de herdenking is er bij De Grie mogelijkheid om na te praten. Raadslid Jan van Zanden is bij deze herdenking aanwezig.

Sint Nicolaasga - 19.30 uur verzamelen bij het Zalencentrum. Vervolgens 19.40 uur stille tocht naar het monument, waar tussen 19.45 en 20.00 uur Crescendo enkele muziekstukken speelt, gevolgd door een aantal sprekers. Om 20.00 uur vindt de herdenking plaats. Na de herdenking gaat de stoet terug naar het Zalencentrum. Raadslid Ivo de Wolff is bij deze herdenking aanwezig.

Sondel - om 19.45 uur verzamelen bij de kerk. Om 20.00 uur vindt er bij het graf van verzetsstrijder Jacobus Boomsma een herdenking plaats. Raadslid Matthijs Sikkes-van den Berg is bij deze herdenking aanwezig.

Terherne - om 19.30 uur afvaart bij de Harbour Club Terherne aan de Buorren, naar het monument bij de oude sluis. De herdenking vindt om 20.00 uur plaats. Het monument bij de sluis is geadopteerd door de schoolkinderen van basisschool It Kampke en groep 7-8 draagt een zelf geschreven gedicht voor. Raadslid Annemiek Vonk is bij deze herdenking aanwezig.

Wijckel - 19.45 uur verzamelen bij de kerk, rondgang rond het kerkhof naar het graf van Jeen Hornstra, waar om 20.00 uur de herdenking plaatsvindt. Raadslid Luciënne Boelsma is hierbij aanwezig.

Vlaggen

Op de avond van 4 mei hangen in Nederland de vlaggen halfstok als blijk van eerbied en respect voor de oorlogsslachtoffers. U kunt op vrijdagavond 4 mei van 18.00 uur tot zonsondergang (ca. 21.00 uur) de Nederlandse of Friese vlag halfstok hangen. We willen u vragen om alle andere vlaggen, waaronder reclamevlaggen, voor 18.00 uur in te halen.

Thema 2018 ‘Jaar van Verzet’

Vrijheid is een veelzijdig begrip. Daarom stelt het Nationaal Comité 4 en 5 mei iedere vijf jaar een thema vast om richting te geven aan herdenken en vieren. Van 2016 tot en met 2020 is dit thema ‘Geef vrijheid door’. Het Nationaal Comité werkt het thema verder uit in vijf jaarthema’s. 2018 is het Jaar van Verzet. Op www.4en5mei.nl  vindt u meer informatie over de Nationale Herdenking.

Herdenkingen met scholieren in april

Doordat de drie basisscholen van Balk het monument aan het raadhuis in Balk (plaquette met namen) en basisschool De Stapstien het monument in Nijemirdum (Sânfearterhoeke) hebben geadopteerd, dragen zij ook hun steentje bij aan de traditie van herdenken en vieren in Nederland. Deze herdenkingen hebben inmiddels plaats gevonden op 5 en 13 april. Raadslid Joop Meinsma en wethouder Frans Veltman waren hierbij aanwezig en hielden een toespraak. Leerlingen lazen gedichten voor. In Joure organiseert de Stichting Nationale Herdenking ieder jaar een fietstocht met de scholieren van het voortgezet onderwijs, langs de lokale oorlogsmonumenten.