Petear: 16 januari 2019 (08-01-2019)

Dit item is verlopen op 17-01-2019.

Op 19 december besloot de gemeenteraad van De Fryske Marren dat de raad vanaf 1 januari 2019 anders gaat vergaderen. De structuur verandert en de raad gaat meer in gesprek met inwoners. Meer over deze nieuwe vergaderstructuur leest u op de website van de gemeenteraad.

Op woensdag 16 januari vindt het eerste Petear van 2019 plaats. Het Petear begint om 20.00 uur, is openbaar en wordt gehouden in de raadszaal van het gemeentehuis in Joure.

De agenda van dit Petear vindt u op de website van de gemeenteraad.