Petear: 16 oktober 2019 (10-10-2019)

Dit item is verlopen op 17-10-2019.

De gemeenteraad vergadert vanaf 1 januari 2019 anders. De structuur is veranderd en de raad gaat meer in gesprek met inwoners. Meer over deze nieuwe vergaderstructuur leest u op de website van de gemeenteraad.

Op woensdag 16 oktober om 19.30 uur vindt het volgende Petear plaats. Het Petear over de najaarsrapportage 2019, programmabegroting 2020-2023 en belastingvoorstellen 2020 is openbaar en wordt gehouden in het gemeentehuis in Joure.

Dit Petear is anders ingericht dan het gangbare Petear. Naast de mogelijkheid voor inwoners of betrokkenen om deel te nemen aan het Petear, is er gelegenheid voor de raads- en commissieleden om vragen te stellen aan het college. De agenda bestaat om die reden uit twee delen.

Aanvangstijd

Als er op de dag van de vergadering vóór 12:00 uur geen aanmeldingen zijn binnengekomen om mee te praten over de onderwerpen in deel 1 van dit Petear, dan gaat dit deel niet door en start deel 2 van de vergadering om 19.30 uur!

Informatie over de definitieve aanvangstijd wordt op de dag van de vergadering na 13.30 uur op de site van de gemeenteraad gepubliceerd.

Agenda

De agenda van dit Petear vindt u op de website van de gemeenteraad.